Poljedelstvo objavil

Prognostično obvestilo – POLJEDELSTVO: Varstvo žita

V posevkih ječmena je v začetku cvetenja še čas za
uporabo fungicidov proti različnim glivičnim boleznim. Če posevkov še niste
škropili in na listih opažate okužbe z žitno pepelovko, ječmenovo mrežasto
pegavostjo ali ječmenovim listnim ožigom, priporočamo, da škropljenje čimprej
opravite, saj je nestalno vreme s pogostim dežjem nevarno za širjenje okužb.
Uporabite lahko enega izmed pripravkov kot so: Amistar extra, Archer
top 400 EC, Artea plus, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Prosaro, Opus 1
in
podobni.

Sedanje vremenske razmere so nevarne tudi za
širjenje glivičnih bolezni v pšenici, ki sedaj večinoma že klasijo. Obdobje
klasenja je primeren čas za zavarovanje posevkov pred okužbami klasov z
rjavenjem pšeničnih plev in žitno pepelovko. Za varstvo lahko uporabite katerega
od pripravkov, ki so navedeni za varstvo ječmena.

Žitni strgač

Na žitih spremljajte tudi razvoj žitnega strgača.
Zatiranja ličink opravite tam, kjer v povprečju najdete 10 ličink rdečega žitnega
strgača na m2. Uporabite enega od insekticidov kot je: Biscaya,
Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Gat decline 2,5 EC, Karate Zeon
5CS, Mavrick 240 ali Poleci
.

Upoštevajte sredstvom priložena
navodila!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj,
Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6749.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook