Prognostično obvestilo – SADJARSTVO: Varstvo jablan in hrušk preventiva

V nasadih jablan in hrušk, kjer so prisotne
aktivne pege škrlupa, še naprej priporočamo škropljenje drevja s sistemičnim
fungicidom kot je Score 250 EC, Duaxo koncentrat ali Indar 5
EW,
lahko tudi v kombinaciji z enim izmed strobilurinskih pripravkov, pri
čemer je potrebno menjavati aktivne snovi. Za varstvo plodičev škropivu obvezno
dodajte dotikalni fungicid kot je Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700
WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG,
Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 EG
ali Antracol in Antracol WG
70.
V nasadih, kjer ni škrlupa, lahko liste in plodove preventivno varujete
samo z dotikalnimi fungicidi.

Proti jablanovi pepelovki je pri občutljivih
sortah in v nasadih, kjer se bolezen pojavlja, še smiselna raba triazolnega ali
strobilurinskega pripravka, ki hkrati zatira tudi škrlup. Škropivu pa obvezno
dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet,
Vindex 80 WG
ali Močljivo žveplo, v odmerkih kot jih priporočajo
proizvajalci.

Jabolčni zavijač

Dva tedna po prvem zatiranju jabolčnega zavijača
je potrebno ponoviti škropljenje. Uporabite lahko pripravek kot je Pyrinex 25
CS, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Affirm, Coragen ali Steward.
Za slabitev
populacije jabolčnega zavijača priporočamo dodajanje virusnega pripravka
Madex v odmerku 50 ml/ha.

Pred škropljenjem z insekticidi odstranite
cvetočo podrast, škropljenje pa opravite v večernih urah! Upoštevajte sredstvom
priložena navodila!

Hrušev ožig

Sadjarje še naprej opozarjamo na redno
pregledovanje nasadov zaradi odkrivanja morebitnih znamenj hruševega ožiga, še
posebej v območjih, kjer je bila toča. V primeru odkritja bolezenskih znamenj le
te izrezujte, varno odstranite iz nasadov in uničite. Če opazite znamenja na
gostiteljskih rastlinah izven okuženih območij s hruševim ožigom, je potrebno o
najdbi obvestiti fitosanitarno inšpekcijo.

Pripravila: Marjeta
Zemljič in Vojko Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije (18.06.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6847.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook