Prognostično obvestilo – SADJARSTVO: VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Jablane in hruške so v zadnjem tednu močno
odgnale. Zimska plodišča jablanovega škrlupa so že dozorela, zato lahko pride do
izbruhov askospor že ob prvih večdnevnih padavinah. Sadjarjem svetujemo, da pred
dežjem zavarujete nasade jablan in hrušk z enim izmed fungicidov kot so:
Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Dečan 700 WG, Syllit 400 SC, Merpan 50 WP,
Merpan 80 WDG, Polyram DF, Thiram 80 EG
. Za varstvo jablan lahko poleg
navedenih uporabite še Antracol, Antracol WG 70, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP,
Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45.
Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko
dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet ali
Močljivo žveplo.

Na hruškah ne uporabljajte
žvepla ker povzroča ožige oz. odpadanje plodičev.

Pripravila:
Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj, Kmetijski Inštitut Slovenije
(30.03.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6565.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook