Prognostično obvestilo – SADJARSTVO: Varstvo koščičarjev

Toplo vreme preko dneva omogoča razvoj sadnega
drevja, kljub še razmeroma hladnim nočem. V toplejših območjih že cvetijo
marelice in mandlji, v hladnejših legah pa drevje še brsti.

Okužbe koščičastega drevja z različnimi boleznimi
kot so breskova kodravost, listna luknjičavost, rožičavost češpelj ter razne
vrste monilij in še nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na
lesu, se lahko dogodijo šele ob prvih močnejših padavinah, zato sadjarjem
priporočamo, da s škropljenjem drevja počakate do prvega dežja.
Prezgodnje škropljenje v času, ko razmere ne omogočajo okužb, ni smiselno. Na
novo zrasla tkiva ne bodo zavarovana in bo potrebno v primeru kasnejšega dežja
škropljenje ponoviti.

V primeru napovedi dežja pa opravite škropljenja
pred nastopom padavinami. Škropljenje naj bo temeljito, da bodo vsi brsti,
lističi oz. cvetovi popolnoma zavarovani pred okužbami.

Bakrovi pripravki se na koščičarjih uporabljajo
predvsem v začetku odganjanja brstov, pozneje pa je potrebno uporabiti katerega
izmed organskih fungicidov:

  • za varstvo breskev in nektarin pred breskovo
    kodravostjo lahko uporabite pripravka Ziram 76 WG ali Syllit 400 SC,

  • za varstvo cvetočih marelic pred monilijami pa
    Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Duaxo koncentrat ali Topsin – M.

Za varstvo pred boleznimi je zelo pomembna tudi
rastlinska higiena. Sadjarjem priporočamo, da iz nasadov odstranjujejo in
uničujejo mumije, okužene veje in druge rastlinske dele, ki so stalen vir okužb.

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj, Kmetijski
Inštitut Slovenije (21.03.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6516.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook