Prognostično obvestilo – SADJARSTVO: Zatiranje murvovega in ameriškega kaparja

Sadjarje, ki imajo v nasadih težave zaradi
prerazmnožitve kaparjev obveščamo, da je bilo tudi letos izdano izjemno
dovoljenje
za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje
populacije murvovega kaparja na koščičarjih in ameriškega kaparja na pečkarjih.

Sredstvo se lahko uporabi samo enkrat v rastni
dobi
, v času pred cvetenjem.

Pri breskvah, marelicah in nektarinah se uporablja
v fazi BBCH 55-57, oz. ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami, to
je v razvojnem stadiju oplojenih samic murvovega kaparja. Odmerek je 35 do 40 ml
na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek
pa je 0,32 l/ha
. Pri jablanah in hruškah se prav tako uporablja v
razvojni fazi BBCH 55-57, deluje na prezimele ličinke prve stopnje.

Sredstvo ni v prosti prodaji. Pridelovalci,
registrirani pri MKGP ga lahko nabavijo neposredno preko podjetja Hmezad Exim
d.o.o. Žalec.

Sredstvo je strupeno za čebele. Upoštevajte
predpise s področja varstva voda
!

Pripravila: Marjeta Zemljič in
Vojko Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije (21.03.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6517.


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook