Bolezni objavil

Promocija okusov Evrope

Evropska komisija je sprejela novo sporočilo »Ukrepi za spodbujanje in informiranje o kmetijskih proizvodih: okrepljena strategija z dodano vrednostjo za spodbujanje okusov Evrope«. Sporočilo je druga faza promocijske politike, ki je zagledala luč julija 2011. Namen promocije je, da bi kmetijski in kmetijsko-živilski sektor postal bolj dinamičen in bolj konkurenčen ter spodbujanje trajnostne rasti.

Ob tej priložnosti je Dacian Cioloş, komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja dejal: »Evropska unija ima dobre karte za igranje, da njegovo gospodarstvo postane bolj dinamično, spodbudi rast in nova delovna mesta v kmetijstvu in kmetijsko-živilski proizvodnji, tako na evropskem trgu kot na svetovnih trgih. Izvoz v tem sektorju predstavlja že več kot 100 milijard evrov. V vse bolj odprtem svetu, je uspeh evropskega kmetijstva odvisen tudi od njene sposobnosti, da okrepi in razvije svoj ??položaj. To pomeni nove ambicije za naše promocijske politike in vzpostavitev prave strategije za čim boljšo uporabo naših izdelkov«.

Ključni cilji s poudarkom na:

  • dejanska evropska dodana vrednost
  • bolj privlačni programi z večjim učinkom
  • enostavnejše in bolj učinkovito upravljanje
  • nove sinergije med različnimi instrumenti za promocijo

Evropski predpisi, ki veljajo za informiranje in promocijo v kmetijsko-živilskem področju so bili pripravljeni že leta 1980. Ti so bili prilagojeni v preteklih letih, predvsem po zaslugi povečanja števila kakovostnih oznak.

Med letoma 2001 in 2011 je bilo odobrenih 518 programov (predvsem triletni programi) v skupni vrednosti 576 milijonov evrov iz evropskega proračuna. Med leti 2001-2011 je bila večina programov osredotočena za evropski trg (70% po številu in vrednosti programov) in približno 9% je bilo multinacionalnih programov (krije več držav članic).

Vir:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/332&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook