Živinoreja objavil

Prve ocene za leto 2011 – realni dohodek iz kmetijstva večji za 6,7%

Realni faktorski dohodek na polnovredno delovno moč v kmetijstvu se je v letu 2011 povečal za 6,7% (v letu 2010 za 12,6%), po podatkih evropskega  statističnega urada Eurostat. Glavni vzrok za to je višja vrednost kmetijske proizvodnje zaradi rasti cen kmetijskih proizvodov (+3,9%).

Med leti 2005 in 2011 se je realni faktorski dohodek na polnovredno delovno moč v kmetijstvu povečal za 18,3%, medtem ko se je kmetijski vložek dela zmanjšal za 15,2%.

Povečanje realnega kmetijskega dohodka v letu 2011 je predvsem posledica višje vrednosti kmetijske proizvodnje v dejanskih cenah (+7,5%), medtem ko so se dejanski vstopni stroški povečali (+9,7%). Zanemarljiv učinek pa imajo padci dejanskih vrednosti subvencij brez davka (-1,2%) in dejanska amortizacija (-0,1%).

Realni faktorski dohodek na polnovredno delovno moč v kmetijstvu se je v letu 2011 povečal v 19 državah članicah, zmanjšal pa v osmih. Najvišjo rast gre pričakovati v Romuniji (43,7%). Ostale države z najvišjim faktorskim dohodkom so še:  Madžarska (41,8%), Irska (30,1%), Slovaška (25,3%), Luksemburg (25,2%), Češka (23,5%), Bolgarija (23,2%) in Danska (20,2%). Največji padec pa beležijo  državae: Belgija (-22,5%), Malta (-21,2%), Portugalska (-10,7%) in Finska (-9,6%).

V rastlinski pridelavi, je povečanje vrednosti posledica tako rasti cen (5,4%) kot obsega (2,5%). Cene se zvišujejo skoraj za vse pridelke, razen za svežo zelenjavo (-10,1%), rastline in cvetje (-1,1%) in oljčno olje (-0,9%). Najvišjo porast so zabeležili za žita (18,9%), olja iz semen (18,4%), sladkorna pesa (3,6%) in vina (2,3%). Količina večine izdelkov narašča, zlasti pridelovalcev sladkorne pese (13,7%), vina (4,6%), krompirja (4,2%) in sadja (3,3%). Zmanjšanje količine pa je zabeležena samo za oljčno olje in rastline in cvetje (obe kategoriji – 2,2%).

Živinoreja v letu 2011: rast proizvodnih cen (6,7%) in obseg (1,1%). Cene se zvišujejo za mleko (9,1%), perutnina (8,7%), govedoreja (8,6%), drobnica (6,4%) ter prašičev (4,3%). Padec pa beležijo jajca (-5,3 %). Povečuje se procent drobnice (2,3%), perutnine (1,9%), goveda (+1,5%) in mleka (1,1%), medtem ko jajca rahlo upadajo (-0,9%).

Po ocenah ostaja zaposlenost v kmetijstvu na ravni predhodnega leta, spreminja pa se struktura zaposlenih. Povečuje se delež plačane delovne sile.(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/194&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en)

M.V.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook