Kmetijstvo objavil

PRVE POŠILJKE ŽIVIL IZ EVROPSKEGA UKREPA POMOČI V HRANI PRISPELE V SLOVENSKA SKLADIŠČA

V okviru evropskega ukrepa pomoči v hrani je Slovenija za leto 2011 iz
intervencijskih zalog EU prejela 14.159 ton žit in 500 ton posnetega
mleka v prahu. Vrednost ukrepa znaša skupaj dobrih 2,4 milijona evrov.
Marca so podjetja izbrana na javnem razpisu, v zameno za žita in posneto
mleko v prahu iz evropskih zalog, v centralna skladišča Rdečega križa
Slovenije in Slovenske karitas dobavila prve pošiljke hrane – mleka,
riža, testenin in moke. Skupaj bo v več delih dobavljenih okoli 6.300
ton hrane. Pomoč je v lanskem letu prejelo več kot 200.000 oseb.
Slovenija se je že prijavila za sodelovanje pri evropskem ukrepu tudi v
letu 2012.

Z evropskim ukrepom pomoči v hrani za najbolj ogrožene osebe v EU tudi
kmetijska politika prispeva k boju proti revščini in socialni
izključenosti ter k družbeno odgovornem ravnanju pri zagotavljanju
osnovnih življenjskih potreb socialno najbolj ogroženih. Ukrep, ki se v
EU izvaja že od leta 1987, se je izkazal za zelo koristnega in postal
življenjskega pomena za milijone ljudi. Vsako leto EU ukrepu nameni 500
milijonov evrov. Sredstva za evropski ukrep pomoči v hrani se
zagotavljajo v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada.

Slovenija se je prvič odločila za sodelovanje pri tem ukrepu leta 2006
in bo letos že šestič razdeljevala pomoč v hrani. V letu 2011 bodo iz
zalog EU na razpolago žita, posneto mleko v prahu, maslo in sladkor. Za
njegovo izvedbo se je prijavilo 20 držav članic EU. V času finančne in
gospodarske krize ter višjih cen hrane je tovrstna pomoč še posebej
dobrodošla in pomembna.

Izvedba ukrepa je skupni projekt Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP) in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
ki na podlagi javnega razpisa izbere humanitarne organizacije za
razdeljevanje hrane in določi merila za upravičence. Pomembni sta tudi
vlogi Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželje, organa v
sestavi MKGP, ki vsako leto pripravi in izvede razpise za izbiro
dobavitelja hrane ter humanitarnih organizacij, ki preko svoje mreže
prostovoljcev poskrbijo za razdelitev hrane pomoči potrebnim.
Hrano bodo v centralna skladišča humanitarnih organizacij dobavila tri
podjetja, in sicer  slovensko podjetje Mlinotest d.d. (testenine in
moko) ter italijanski podjetji Euricom S.p.A. (riž) in Alimco S.p.A.
(mleko). Testenine, pšenična moka in brušen riž bodo dobavljeni v dveh
fazah (marca in oktobra), mleko pa trikrat, marca, oktobra in junija.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook