Kmetijstvo objavil

PRVI DAN 2. SLOVENSKEGA PODEŽELSKEGA PARLAMENTA

Danes se je v Termah Zreče začel 2. Slovenski podeželski parlament, ki ga organizirata Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Z dogodkom sta organizatorja odprla možnosti za izmenjavo mnenj in najširšo presojo o ključnih usmeritvah, ki jih želimo uveljaviti v skupnem evropskem zakonodajnem okviru na področju razvoja podeželja v obdobju 2014 – 2020.

V letu 2012 se zaključuje proces oblikovanja nove Skupne kmetijske politike in razvoja podeželja, ki jo bomo članice Evropske Unije izvajale med leti 2014 in 2020. Zato je pomembno, da prav v tem letu odločno posežemo v sooblikovanje te politike in vanjo vgradimo raznolike interese deležnikov, vključenih v razvoj podeželja.

Danes, na prvi dan dogodka, so v dopoldanskem otvoritvenem delu udeležence (prisotnih je preko 300 predstavnikov tako javnih kot tudi strokovnih inštitucij, civilne družbe ter podjetij) nagovorili minister Franc Bogovič, mag. Dejan Židan, predstavnik Državnega zbora RS – predsednik Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, Goran Šoster, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mario Milouchev, predstavnik Evropske komisije, direktor Direktorata F (Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja). (Tonske izjave z novinarske konference)

V nadaljevanju dopoldneva so poglede na podeželski parlament kot kontinuiran družbeni dialog podali dr. Marija Markeš (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), dr. Luka Juvančič (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) je spregovoril izzivih slovenskega podeželja, Inez Abrahamzon (Švedski podeželski parlament) je predstavila izkušnje iz švedskega podeželskega parlamenta, Judit Török (Kontaktna točka Evropske mreže za razvoj podeželja) pa je izpostavila pomen mreženja.

V popoldanskem delu dogodka so se udeleženci razdelili v osem delovnih skupin, in sicer:

  • Konkurenčnost – nove naložbe in sodelovanje
  • Okolje – kmetijstvo kot zaveznik ohranjanja narave
  • Svetovanje, izobraževanje in inovativnost
  • Podeželje – ustvarjalni prostor tudi za iniciative mladih
  • Gozdarstvo – vključevanje v politiko razvoja podeželja
  • Prihodnji razvoj pristopa LEADER in Mreža za podeželje
  • Ozelenitev I. stebra Skupne kmetijske politike
  • Implementacija neposrednih plačil v Sloveniji

 

Vzporedno z dogajanjem na samem parlamentu bo oba dneva potekala predstavitev uspešnih projektov in partnerstev iz slovenskega podeželja. Podrobnejši program 2. Slovenskega podeželskega parlamenta:

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/skupna_kmetijska_politika_do_2020/slovenski_podezelski_parlament_2012/

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook