Kmetijstvo objavil

Prvi lastniki v neurju poškodovanih gozdov že prejeli pomoč

Zavod za gozdove Slovenije je v sredo nakazal prva
sredstva državne pomoči za sečnjo poškodovanega drevja v gozdovih, ki so
jih poškodovala neurja v letošnjem juliju. Skupaj 100.190 evrov pomoči
je prejelo 54 lastnikov gozdov, ki so že opravili dela, so sporočili iz
zavoda za gozdove

Zavod za gozdove ob tem lastnike gozdov, ki so
upravičeni do denarne pomoči države in še niso opravili sečnje
poškodovanega drevja, vnovič poziva, naj dela izvedejo čim prej. O tem
naj takoj obvestijo pristojne krajevne enote. Zadnji rok za obvestilo
lastnikov gozdov o opravljenih delih je 15. november.

Vlada je za
sofinanciranje sanacije gozdov, ki so jih poškodovala neurja v
letošnjem juliju, namenila skupaj 915.000 evrov. Do pomoči so upravičeni
lastniki poškodovanih gozdov, zajetih v načrtu sanacije, ki jo je
izdelal Zavod za gozdove Slovenije in potrdil minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc. Sofinanciran je posek poškodovanega
drevja zaradi povečanih stroškov v primerjavi z redno sečnjo, ko gre za
pripravo površin za obnovo gozda.

Zavod na podlagi obračunanih
del izdela zahtevek za izplačilo in ga najpozneje do 25. novembra pošlje
na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, to pa izda
odredbo za izplačilo z rokom plačljivosti 30 dni. Na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna pa je ta rok lahko tudi krajši.

 
Vir: Dnevnik

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook