Čebelarstvo objavil

Prvi pomor čebel ob morebitnem nevestnem ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi

S prihodom toplih sončnih dni se je
pošteno prebudila tudi narava. Sadno drevje in ostale rastline so že v
polnem cvetju, zaradi tega se je začelo spet uporabljati
fitofarmacevtska sredstva (FFS). Čebelarska zveza Slovenije sporoča, da
so po prvih predvidevanjih padle že prve žrtve tega obdobja. Daniel
Bračič, kmetijski inšpektor na novomeški enoti, je povedal, da so
prejšnji četrtek pod drobnogled vzeli prvi pomor čebel, ob morebitnem
nevestnem ravnanju s FFS, pa jih bo še več, je dodal. Zato vse
uporabnike FFS opozarja, naj posebno pozornost ob uporabi le-teh
namenijo prav tem marljivim delavkam. “Cvetoča podrast v trajnih nasadih
mora biti v času uporabe FFS, ki so za čebele strupena, pokošena
oziroma uporabnik mora na drug način poskrbeti, da FFS podrasti ne bi
dosegla. Uporaba sistemičnih, čebelam strupenih FFS, je v času cvetenja
gojenih rastlin prepovedana, medtem ko je uporaba kontaktnih, čebelam
strupenih FFS, dovoljena le v nočnem času, in sicer od dve uri po
sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom,” je ob začetku sezone
uporabe FFS povzemal Bračič.

Dalje Čebelarska zveza Slovenije opozarja, da mora, v času cvetenja
gojenih rastlin in izločanja medene rose, uporabnik vsaj 48 ur pred
vsako uporabo kontaktnega FFS, ki je za čebele strupeno ali škodljivo,
obvestiti čebelarje, ki imajo panje v radiju do treh kilometrov.
“Obvestilo mora vsebovati datum in predvideno uro tretiranja, trgovsko
ime FFS, njegovo nevarnost za čebele, ime in priimek izvajalca ukrepa
ter podatke o mestu, kjer se bo to dogajalo. Če uporabniku čebelar ni
znan, mora obvestiti imetnika parcele, kjer se čebelnjak nahaja, ali
najbližjo čebelarsko družino,” pove kmetijski inšpektor in dodaja, da
kršitelje hitro odkrijejo, njihovo nedoslednost in napačno uporabo FFS,
ki so čebelam škodljive, pa bodo brez izjem kaznovali. Da bi bilo
tovrstnih neljubih dogodkov čim manj, je inšpektorat za praznike ter ob
sobotah in nedeljah uvedel 24-urno dežurstvo inšpektorjev na terenu

Ukrepi v primeru pomora čebel

Čebelarska zveza Slovenije opozarja, da se čebelarji v primeru pomora
čebel morajo držati določenega postopka, ki poteka po naslednjem vrstnem
redu:

Čebelar najprej pokliče Pristojni Center za obveščanje Republike
Slovenije na telefonsko številko 112 . Nato mora poklicati še
strokovnega delavca s področja zdravstvenega varstva čebel Nacionalnega
veterinarskega inštituta (NVI) pri Veterinarski fakulteti, v primeru
izven delovnega časa NVI pa uradnega veterinarja Veterinarske uprave RS;

Če strokovni delavec NVI izključi malomarnost čebelarja  oziroma
prisotnost kužne bolezni, o tem obvesti kmetijsko inšpekcijo. V primeru
suma kaznivega dejanja povzročanja škode iz malomarnosti, gre za
pristojnost Policije in se o tem obvesti le-to.

Za vse informacije in pomoč pri
ukrepanju pri pomorih čebel je  tudi izven delovnega časa na telefonu
040 436 516 na razpolago Javna svetovalna služba v čebelarstvu.

Vir: www.czs.si/

Objavil/a Univ. dipl. pol. Helena Habjan
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook