Kmetijstvo objavil

Rast cen živil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozorno spremlja
dogajanje na področju gibanja cen živil. Na MKGP se zavedamo, da je bila
rast cen kmetijskih surovin pričakovana, saj dosedanje cene v mnogo
primerih niso pokrile niti proizvodnih stroškov. Po dostopnih podatkih
in informacijah ima vrednost kmetijske surovine v končni prodajni ceni
posameznih vrst hrane relativno majhen delež (primer pekovskih
izdelkov).

Po podatkih Tržno informacijskega sistema pri ARSKTRP, se je v decembru
2010 cena pšenice gibala na podobni ravni kot v mesecu novembru, v
zadnjem tednu pa je decembra ponovno dosegla najvišjo povprečno vrednost
(240,60 EUR/t) v letu 2010 oz. enako raven ko v začetku novembra.
Odkupna cena pšenice v Sloveniji se je tekom leta 2010 gibala v razponu
med 122 in 240 EUR/t oz. je v povprečju znašala 166,5 EUR/t, kar je za
slabih 15% nad ravnijo leta 2009 (145,00 EUR/t). Po podatkih
Statističnega urada RS so bile cene kmetijskih pridelkov pri
pridelovalcih oktobra 2010 za 9,8% višje kot oktobra 2009. Cene
rastlinskih pridelkov na letni ravni so višje za 13,3%. Indeks cen
rastlinskih pridelkov je bil v oktobru 2010 višji kot v oktobru 2009
predvsem zaradi višjih cen žit. Cene sadja so se v povprečju zvišale za
0,9%, cene vina pa za 1,2%. Cene živali in živalskih proizvodov so na
letni ravni višje za 7,0%, cene živali za zakol pa so bile oktobra 2010 v
povprečju višje za 2,0% v primerjavi z oktobrom 2009, cene živalskih
proizvodov pa za 13,0% (cena mleka se je zvišala za 12,6%).

Pri tem se ministrstvo zaveda, da je potrebno opazovati celotno verigo
od primarne proizvodnje do potrošnika. Na pobudo MKGP in MG je bila z
namenom povečanja t.i. »pravičnosti« delitve dodane vrednosti znotraj
vseh členov verige preskrbe s hrano, ustanovljena delovna skupina,
katere člani so tako predstavniki pridelovalcev (KGZS ter Zadružna
zveza), živilskopredelovalne industrije (GZS-ZKŽP), trgovine (TZS),
potrošnikov (ZPS), Urad za varstvo konkurence ter predstavniki akademske
sfere. Cilj delovne skupine je priprava kodeksa pravičnih odnosov v
celotni verigi preskrbe s hrano. S stališča ministrstva so zlasti
pomembni plačilni roki, ki ne bi smeli znašati več kot 30 dni, še
posebej zato, ker imajo živila krajši rok trajanja kot proizvodi ostalih
gospodarskih panog. Ministrstvu je, zaradi zaščite interesov
potrošnikov, v interesu, da so marže na osnovna živila dovolj nizke, da
bodo primerljive z državami v srednjeevropskem prostoru. Prav tako
ministrstvo tudi pričakuje, da se bo v prihodnje odstopilo od neželenih
praks sodelovanja med posameznimi členi v verigi preskrbe s hrano, kot
so npr. »bonitete«, super rabati ipd. Te neželene prakse lahko za
proizvajalce živil predstavljajo velik strošek in zmanjšujejo
konkurenčnost.

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook