Kmetijstvo objavil

Raziskave za zmanjševanje kmetijskih emisij toplogrednih plinov

Medtem ko si svetovni voditelji prizadevajo doseči sporazum o boju proti
podnebnim spremembam, se dva dogodka v Köbenhavnu, na Danskem
osredotočata na to, kako lahko kmetijstvo in industrijska biotehnologija
prispevata k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.
 
Maive Rute, nova direktorica direktorata Evropske komisije za prehrano,
kmetijstvo, ribištvo in biotehnologije, je močno vpleten v sodelovanje
na obeh dogodkih. Po mnenju gospe Rute bo eden od vrhuncev njenega
potovanja na Dansko začetek nove raziskave Globalna zveza (Global
Alliance) zniževanja kmetijskih toplogrednih plinov. “Če pogledamo
emisije toplogrednih plinov, ki prihajajo iz različnih sektorjev
gospodarstva, je kmetijstva žal tisti sektor, ki prinaša velik delež
emisij toplogrednih plinov,” je poudarila Rute. Velik delež teh emisij
proizvedejo rejne živali pa tudi nekatere obdelovalna prakse, ki
sprožajo sproščanje ogljikovega dioksida iz zemlje ter veliko krčenje
gozdov. In po eni strani se kmetijski sektor poziva k zmanjšanju teh
emisij, hkrati pa od njega zahtevajo stalno ponudbo hrane, goriva in
vlaken za preživljanje svetovnega prebivalstva.

Gospa Rute ugotavlja, da obstaja veliko področij, kjer je mogoče
zmanjšati emisije toplogrednih plinov v kmetijstvu. Ta vključujejo
natančnost in okolju prijaznejše tehnike gojenja kot tudi tehnološke
rešitve. Na primer, govori se o možnostih shranjevanja plina, ki ga
proizvaja živina in njegove pretvorbe v bioplin. Druga možnost je
sprememba prehrane živali, ki bi potem sproščale manj plinov. “Obstajajo
torej različne možnosti, najti pa moramo najprimernejšo mešanico
rešitev, ki bi bila najbolj učinkovita pri zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov in bi seveda še vedno dopuščala proizvodnjo zadostne
količine hrane za naraščajoče prebivalstvo,” sklene gospa Rute.

To svetovno zvezo je ustanovila Nova Zelandija, kjer visok delež emisij
toplogrednih plinov prihaja iz kmetijstva. Države ustanoviteljice in
članice zveze so še: Avstralija, Kanada, Čile, Kolumbija, Danska,
Francija, Nemčija, Gana, Indija, Irska, Japonska, Malezija, Nizozemska,
Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, Združene države, Urugvaj in
Vietnam. Evropska komisija je prav tako močno vpeta v pobude in načrte,
ter zvezo podpira z administrativno pomočjo. Gospa Rute pa meni, da so
najpomembnejši prispevek EU k tej zvezi dolgoletne izkušnje pri
povezovanju nacionalnih raziskovalnih programov in reševanju skupnih
problemov.
 
Usklajevanje sredstev in dejavnosti z namenom zniževanja emisij
toplogrednih plinov v zadnjih letih v kmetijskih proračunih na ravni EU
in nacionalnih držav ni imelo visoke prioritete, saj varnost preskrbe s
hrano ni predstavljala problem. Podnebne spremembe pa prinašajo v
kmetijski sektor nove izzive. Mnogi ob tem izpostavljajo prednosti
biotehnologije pri reševanju teh problemov, mnogi pa dokazujejo prav
nasprotno – da bi biotehnologija poslabšala oziroma poslabšuje
situacijo. Skupno točko strokovnjaki najdejo v strinjanju, da je za
dobro in učinkovito reševanje opisanih izzivov potrebno okrepiti in
podpreti področje raziskav.
 
Vir: http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook