Kmetijstvo objavil

Različne pasme goveda

Vemo, da na svetu obstaja mnogo pasem živali. Prav tako, jih je veliko
prisotnih tudi pri nas, v Sloveniji. V nadaljevanju bomo podrobneje
spoznali nekaj zanimivih, posebnih vrst goveda.

Marsikdo izmed vas, je že kdaj videl čudna bitja, z dolgo dlako, podobna
kravam. Predvsem za naše kraje, so te živali kar malce nenavadne.
Nenavadne zato, ker so zelo čokate, dolgodlake, z velikimi rogovi, in
skoraj čisto nič podobne našim kravam. To je škotsko višavsko govedo.

Posebnost teh govedi, pa se začne že z rojstvom. Teleta se že skotijo z
zelo dolgo dlako. Goveda ni potrebno striči, je pa zelo priporočljivo
njihovo dlako pošteno česati. Zelo učinkovite so pri čiščenju zaraščenih
travnikov, saj pojedo vse, kar raste na travnikih. Na mraz niso
občutljiva, zato so lahko zunaj skozi vse leto. Nizke temperature jim ne
pridejo do živega, res pa je, da so bolj občutljiva poleti, ko so
temperature visoke. Takrat jim moramo  zagotoviti veliko vode ter senco,
kamor se skrijejo pred žgočim soncem.

Škotsko višavsko govedo prav tako ni agresivno. Zelo se
navadi na ljudi, ki jih redijo. Bolj občutljivi so le na tujce, vendar
prej pokažejo strah, kakor agresijo. Dobro pa je vedeti, da škotsko
višavsko govedo velja za najstarejše registrirano govedo v Evropi. Prvi
zapisi tega goveda segajo v dvanajsto stoletje, arheološka najdbišča pa
potrjujejo prisotnost tega goveda že v šestem stoletju. Govedo je bilo
značilno za škotsko višavje in zahodne obalne dele Škotske, od tam pa so
ga v 19. stoletju izvozili v Avstalijo in severno Ameriko, kasneje pa
tudi v ostale dežele. Je dokaj nezahtevno govedo, saj se prehranjuje
tudi z rastlinami, ki se jih drugo govedo izogiba. Predvsem zaradi te
značilnosti, so zelo dobrodošli na tistih kmetijah, kjer so travniki že
malo zarastli.  Zaradi svoje goste in dolge dlake uspešno kljubuje
vetru, dežju, snegu in mrazu. Toplejšemu podnebju pa se uspešno
prilagodi z redčenjem dlake. Navkljub dolgim rogovom veljajo za nežne in
miroljubne živali.

Bolj znana in domača pasma pa je pasma; cikasto govedo.
Cikasto govedo je v Sloveniji nastalo iz avtohtonega enobarvnega svetlo
rdečkastega (bohinjskega) goveda. V svetu pa se je  cikasto govedo
razvilo iz enobarvnega keltskega goveda, ki je bilo majhnega okvirja, z
vsemi značilnostmi kratko rožnosti. Skozi stoletja se je to govedo
prilagajalo na tradicionalno okolje in geografske razmere. Cikasto
govedo za rejo ni zahtevno, saj je hitro prilagodljivo in zelo odporno.
Kmetje so spet začeli verjeti v to pasmo, in s tem je zrastla tudi želja
po gojitvi cikastega goveda.  Zelo poznana značilnost tega goveda je
bela lisa na rdeči barvi plašča. Je prilagodljiva in dobro uspeva na
skromnih, hribovitih območjih. Posebej je primerna za sonaravno in
ekološko rejo. Cikasto govedo je znano po svoji plodnosti, dolgi
življenjski dobi in visoki odpornosti na bolezni. Krave imajo zelo velik
materinski čut do svojih telet.

Najhujše pa se je tej pasmi dogajalo v drugi polovici 20. Stoletja, ko
so začeli načrtno uničevati pasmo. V osemdesetih in devetdesetih letih
je bil del cikastega goveda, ki je še ostal,  pripuščen doslednemu
pretapljanju v pincgavsko pasmo z uvozom semena iz Avstrije. Pasma je
prišla na kritično točko izumrtja, zato lahko danes govorimo le o delni
avtohtonosti cikastega goveda, pa še to v tistih rejah, ki so bile
odmaknjene od umetnega osemenjevanja in kjer so rejci vztrajali pri
nelegalnem naravnem pripustu.
Kmetje, ki se ukvarjajo s prirejo mleka in mesa pa prisegajo na lisasto
pasmo. Ta pasma ima dobro plodnost in predvsem lahke telitve. So zelo
odporne živali, ki imajo visok prirast telet, velika mlečnost pa jim to
seveda tudi omogoča- Govedo je mirnega temperamenta in ni nevarno za
rejo. V Sloveniji je ta pasma zelo pogosta, saj govedo služi večim
namenom. Lahko jih gojimo za meso ali mleko, prav tako ni izključna reja
za razplod.

Dobro poznana in razširjena pa je črno-bela pasma.
Osnova rejskega cilja za črno-belo pasmo je velika in gospodarna prireja
mleka. Vime naj bo obsežno, izenačeno, dobro pripeto in od tal čimbolj
dvignjeno, z izraženo centralno vezjo ter pravilno razporejenimi in
oblikovanimi seski. Telice odlikuje tako  hitra rast kakor tudi zgodnja
zrelost, ki se kaže v tem o, da ob ustrezni oskrbi začnejo teliti dokaj
zgodaj.  Predvsem v prejšnjem stoletju je postala ta pasma izredno
priljubljena v Sloveniji, saj je proti ostalim pasmam, dala večje
količine mleka.

Tudi v Sloveniji poznamo še več pasem govedi, a je razlika med tistimi
čistokrvnimi in pa pasmami, ki so nastajale z mešanjem omenjenih. Zelo
pomembno je, da si kmetija zastavi cilj, katero dejavnost bo obvladovala
na trgu. Glede na ta namen, se odloči  za pasmo goveda. Niso namreč vse
pasem za prirejo mleka, pa tudi niso vse, za prirejo mesa. A kakorkoli
se odločimo, je prav, da pred tem razmislimo tudi o tem, kako se bo
govedo prilagodilo na naše razmere na kmetiji. Le tako bomo zagotovili
primerne pogoje bivanja, govedo pa bo nam dalo boljše rezultate gojenja.
Čas pa bo na naši strani poskrbel za ugoden razvoj.

OBJAVIL/A URŠKA GRIČNIK

1

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook