Razpis za nasade in prevzemnike kmetij

Kranj
– V okviru razpisa za trajne nasade bo kmetijskim gospodarstvom na
voljo osem milijonov evrov za naložbe v ureditev sadovnjakov in
drevesnic sadnega drevja, za nakup in postavitev mreže proti toči, za
naložbe v obnovo objektov in opreme za skladiščenje in pripravo svežega
sadja za trg ter za neposredno prodajo na kmetiji, za nakup kmetijske
mehanizacije za lastne potrebe in za opravljanje storitev, za nakup
zemljišč, ureditev namakalnih sistemov in za naložbe v obnovljive vire
za potrebe na kmetiji. Pri razpisu za naložbe, ki jih bodo mladi
prevzemniki kmetij izvedli v prvih petih letih od dodelitve pomoči, je
predvidenih dvanajst milijonov evrov za naložbe v hleve, v ureditev
trajnih nasadov, nakup in postavitev rastlinjakov, nakup kmetijske
mehanizacije in zemljišč, ureditev pašnikov … Pri obeh razpisih bo tri
četrtine denarja zagotovila Evropska unija.
 
Ministrstvo pa je v petek opolnoči
zaprlo razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih
proizvodov. Za to se je odločilo, ker shema za dodeljevanje regionalnih
državnih pomoči od 31. decembra naprej ni več skladna z uredbo Evropske
komisije.

Vir: Gorenjski glas

 


Objavil/a Brigita Primc
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook