Poljedelstvo objavil

Razvoj miroljubnega kmetijstva v Sloveniji

Svoj razvoj je miroljubno kmetijstvo začelo v Nemčiji, v zadnjih letih pa so prvi koraki v to smer namenjeni tudi pri nas. V zadnjih petdesetih letih se je začelo kmetijstvo močno spreminjati, predvsem v nasilno agrarno industrijo. Miroljubno kmetijstvo je:

  • Pridelava brez kemije, brez zlivanja gnojnice in trošenja gnoja

Kmetje, ki so v miroljubnem kmetijstvu, so že veliko prej, preden je bilo poznano usodno delovanje živinoreje in gnojenje  gnojem največjo pozornost namenjali pridelavi brez kemije, brez kemičnih sredstev, brez gnoja in brez gnojnice. V miroljubnem kmetijstvu je pri delu za naravo in živali vodilna misel » Kar nočeš, da kdo stori tebi, tega tudi ti drugemu ne stori«. Tisti, ki opazuje polja miroljubnega kmetijstva, kdor doživlja bogastvo vrst na njihovih njivah ter okoli njih ter kdor uživa pridelke iz teh polj, lahko izkusi živost, mir in zdravje iz narave.

  • Tripoljno poljedelstvo s enoletno praho

Glavna in največja pozornost v miroljubnem kmetijstvu je namenjena negi življenja v tleh, čudovitemu skupnemu delovanju mikroorganizmov ter majhnih in najmanjših živali, ki proizvajajo hrano za rastline, rahljajo tla in jih ohranjajo zdrava.

  • Zdrava tla, zdrave rastline

V miroljubnem kmetijstvu pustijo vsake tretje leto polje v prahi. Kmet s tem pusti svoje polje, da si odpočije, življenje tal pa hrani s kameno moko, pokošeno travo, s listjem in s posebej pripravljeno krušno pijačo. Na tak način se regenerira in razvija življenje v tleh. V zdravih njivskih tleh najdejo rastline prav vse kar za svojo rast potrebujejo. Ne potrebujejo nobenih kemičnih sestavin, ne nobenih gnojil pa tudi kemičnih sredstev za zatiranje škodljivcev ne. Takšne rastline so zdrave in močne, zato se lahko ščitijo same. Na tak način se tudi v rastlinskem svetu ponovno vzpostavi raznolikost vrst, na poljih raste vse polno divjih zelišč. Sredi travnih bilk najdemo v poletju plavico, mak in redki kokalj. Doživimo lahko: kjer si človek prizadeva za enost s naravo in z živalmi, vse krasno uspeva-tam je življenje, ne samo za zdajšnje temveč tudi za prihodnje generacije.

  • Bogastvo vrst v miroljubnem kmetijstvu

Na poljih kjer je doma miroljubno kmetijstvo se življenje razvija živahneje, tu je dom zajčjih družin, srne so redni obiskovalci, lisice imajo že vrsto let svoj brlog na istem mestu sredi polja, pisane in raznovrstne vrste ptičev žgolijo nad polji. Pojavile so se tudi živalske vrste, ki jih sicer drugače že kar težko vidimo, jazbeci, prepelice, jerebice, rjavi srakoper, skobec, škarnjek in sokol. Prav vsi najdejo svoj prostor na ne zastrupljenih poljih miroljubnega kmetijstva.

Kmetje miroljubnega kmetijstva ščitijo živali in naravo, ne morijo in ne ropajo narave. Polja v miroljubnem kmetijstvu so vključena v velik sistem biotopov Gabrielinega sklada za naravo in živali.

Vir: http://www.miroljubno-kmetijstvo-v-razvoju.org/index.html

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook