Kmetijstvo objavil

Rešitev težav zaradi prerazmnožitve kaparjev

Sadjarje, ki imajo v nasadih težave
zaradi prerazmnožitve kaparjev obveščamo, da je bilo izdano izjemno
dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje
populacije ameriškega kaparja na pečkarjih ter murvovega kaparja na
koščičarjih.

Sredstvo lahko uporabite samo enkrat v rastni dobi, v času pred
cvetenjem. Pri jablanah in hruškah se lahko uporabi v razvojni fazi BBCH
07 do 09 v odmerku 40 ml na 100 l vode, pri izhodiščni porabi vode 800
l/ha. Deluje na prezimele ličinke prve stopnje. Pri breskvah, marelicah
in nektarinah pa se uporablja v fazi BBCH 09, ko so konice zelenih
listov 5 mm nad brstnimi luskami oz. v razvojnem stadiju oplojenih samic
murvovega kaparja. Odmerek je 35 do 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni
porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek pa je 0,32 l/ha.

Sredstvo ni v prosti prodaji. Pridelovalci, registrirani pri MKGP ga lahko nabavijo neposredno preko podjetja Karsia, o uporabi je potrebno voditi evidenco!
 
Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred škropljenjem
odstraniti cvetočo podrast ter upoštevati predpise s področja varstva
voda. Škropljenje opravite v mirnem vremenu, najbolje zvečer ali zgodaj
zjutraj.

 OBJAVILA, PRIPRAVILA MARJETA ZEMLJIČ IN VOJKO ŠKERLEVAJ, KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook