Kmetijstvo objavil

Rešitev za obstoj hmeljarske panoge

Predsednik KGZS Ciril Smrkolj se je novembra skupaj s hmeljarji sestal z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj se je
24. novembra skupaj s predsednikom Komisije za hmeljarstvo pri KGZS
Ferdinandom Kunstom in strokovnimi sodelavci sestal z ministrom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanom Židanom.

Na srečanju so obravnavali konkretne možnosti za rešitev težav
slovenskih pridelovalcev hmelja. Zaradi svetovnih viškov hmelja se je
prodaja prostih količin hmelja praktično ustavila. Tako hmeljarji vedno
težje izpolnjujejo obveznosti glede plačil najemnin za najeta zemljišča
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, prispevkov za pokojninsko in
zdravstveno zavarovanje ter davkov.

Minister je zavrnil možnost interventnega odkupa neprodanih količin
hmelja s strani države. Poudaril je, da bo 91 hmeljarskih kmetijskih
gospodarstev do konca leta 2010 prejelo sredstva ukrepa začasne sheme
omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu
2009.

Dogovorili so se, da bodo hmeljarji preko Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije posredovali konkretne predloge za spremembo pravilnika, ki
ureja certifikacijo hmelja. Pravilnik naj bi se popravil v smeri
poenostavitve ter zagotavljanja sledljivosti pridelanega in prodanega
hmelja. Prav tako bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
preučilo možnosti za oprostitev sofinanciranja hmeljarjev pri izvajanju
strokovnih nalog žlahtnjenja hmelja in tehnologije pridelave in
predelave hmelja.

Zaradi neprodanega hmelja vedno več hmeljarjev razmišlja o ukinitvi
hmeljarjenja oziroma začasnem zmanjšanju obdelovalnih površin. Hmeljarji
predlagajo, da država za krčitev nasadov dodeli enkratno državno pomoč
oziroma omogoči sofinanciranje minimalne obdelave hmeljišč, vključenih v
programe PRP 2007-2013, ukrep 121, za obdobje trajanja krize. Minister
je zagotovil, da bo ministrstvo pripravilo predlog za sofinanciranje
pomoči za krčenje nasadov hmelja na nivoju Evropske unije in ga
posredovalo na Svet ministrov v Bruselj. Obenem je zagotovil osebno
pomoč pri prodaji hmelja z vzpostavitvijo mednarodnih diplomatskih
povezav.

Vir:Zelena dežela, december 2010

OBJAVIL/A MARTINA VODOPIVEC, DIPL.INŽ.AGR. IN HORT.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook