Kmetijstvo objavil

RESOLUCIJO O STRATEŠKIH USMERITVAH RAZVOJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA DO LETA 2020 – »ZAGOTOVIMO.SI HRANO ZA JUTRI«

Zagotovimo.si hrano za jutri (resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020)

Kmetijstvo je gospodarska panoga s posebnim družbenim pomenom, saj naj bi zagotavljala zadostno preskrbo z varno hrano, s tem pa zadovoljila eno osnovnih potreb človeka. Pridelki sami pa niso edino, kar kmetijstvo doprinese, saj gre tudi za ohranjanje zdravja skozi kvalitetno prehranjevanje, kmetijstvo ima pomembno vlogo tudi v oblikovanju kulturne krajine, poselitvi podeželja, itd.

Kmetijstvo se spopada z velikimi spremembami in se mora le-tem tudi vedno prilagajati in v EU rastejo potrebe po jasni opredelitvi kmetijske politike, ki bi bila bolj učinkovita od dosedanje. Po letu 2008 je kmetijska politika namreč začela prehajati v čas, ko je potrebno na novo usmeriti razvoj za naslednje srednjeročno obdobje.

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva opredeljuje cilje in vizijo razvoja kmetijske dejavnosti v Sloveniji do leta 2020, pri čemer gre za spopadanje z izzivi, ki jih ta čas ponuja. Poudarek leži na upoštevanju večnamenske vloge kmetijstva in opredelitev razvoja te panoge v prihodnosti. Resolucija je pravzaprav skupen dokument nosilcev razvoja agroživilstva in vzpostavlja partnerske odnose, v katerem vsi vpleteni nosijo odgovornost za razvoj.

Resolucijo bodo državni programi sprejeli v letih do 2020, za izvajanje pa sta odgovorna resorni minister in Vlada RS. Namen tega gibanja je predvsem najti rešitve težav v kmetijstvu in doseči cilje, med drugim tudi boljše izkoriščanje javnih sredstev, ki so kmetijstvu namenjene.

Več o novi resoluciji Zagotovimo.si hrano za jutri, si lahko preberete na straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir:

 

http://www.mkgp.gov.si/ (04.09.2011)

Nina Pirc

Nina Pirc

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook