Kmetijstvo objavil

Rezultati analize kažejo da E. coli ni bila najdena na slovenskem trgu

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano RS (IRSKGH) je danes
prejel potrjene prve rezultate analiz vzorcev sveže zelenjave, odvzetih
na slovenskem trgu konec prejšnjega tedna, ki kažejo, da bakterija
Escherichia coli (E. coli) ni bila najdena. Preko hitrega sistema
obveščanja za živila in krmo (RASFF), pa so danes nemške pristojne
oblasti podale informacijo o rezultatih primerjalnih analiz bakterij
najdenih na spornih kumarah ter bakterij, ki so povzročile hude
zastrupitve v Nemčiji. Te kažejo, da ni neposredne povezave med
zastrupitvami in uživanjem kumar nekaterih španskih pridelovalcev.

Ne glede na navedeno, so na kumarah spornih španskih pridelovalcev,
vzorčenih v Nemčiji, našli drug sev E. coli, ki je zdravju škodljiv.
Škodljiv je zaradi prisotnosti gena za tvorbo toksina. Zaradi navedenega
je treba navedene pošiljke kumar spornih pridelovalcev iz Španije še
vedno obravnavati kot zdravju škodljive.

Potrjeni so tudi že prvi rezultati analiz vzorcev sveže zelenjave,
odvzetih s strani IRSKGH na slovenskem trgu konec prejšnjega tedna (27.
in 28. 5. 2011). V desetih vzorcih sveže zelenjave, analiziranih na
Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, E. coli ni bila najdena.
Rezultate mikrobioloških analiz ostalih vzorcev pričakujemo v prihodnjih
dneh.

IRSKGH ob vsaki novi informaciji, vezani na distribucijsko listo sporne
zelenjave, pridobljene iz sistema RASFF, o tem sproti seznanja nosilce
živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijo sveže zelenjave, z
namenom poostrenega nadzora nad dobavitelji. Glede na prejete povratne
informacije IRSKGH z namenom izvajanja preventivnih ukrepov zaščite
potrošnikov ter varovanja javnega zdravja tudi ustrezno ukrepa.

Javnost bo o vseh ugotovitvah uradnega nadzora sproti obveščena.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook