Kmetijstvo objavil

S pomočjo koz do kvalitetnih kmetijskih površin

Spreminjanje kulturne krajine z
zaraščanjem kmetijskih površin in s tem zmanjševanje biotske
raznolikosti je za Slovenijo vsekakor neugodno. Da o vplivu zaraščanja
na samooskrbo in odseljevanja ljudi s podeželja ne govorimo. Ob vedno
višjih cenah nafte in dragih strojih je pametno pomisliti tudi na že
pozabljene koristi domačih živali. Od domačih živali so predvsem koze
tiste, ki nam lahko v kratkem času pomagajo spremeniti zaraščeno
površino v kvaliteten pašnik ali travnik, ki pa ga lahko tudi preorjemo v
njivo.

Koze na zaraščenih površinah
Koze lahko v eni ali nekaj pašnih sezonah s prebiranjem in
smukanjem različnih rastlin povzročijo, da postane funkcionalnost
površine boljša. Kako dolgo je potrebno izvajati pašo je odvisno od
stopnje zaraščenosti, števila živali in tudi od klimatskih razmer
(dolžina paše). Njihove priljubljene drevesne vrste in grmovnice so:
brest, jesen, hrast, leska, vrba, robida, šipek, bršljan, košeničica in
resa. Koze imajo zelo rade vse vrste zeli, še posebej pa: osat, koprivo,
trpotec, ščavje, gabez in smolenec. Iz leta v leto bo v ruši vedno več
bele detelje, trpežne ljuljke in travniške latovke. Za koze imajo take
rastline premalo vlaknin, kar pa je zelo primerno za ovce (še posebej
jagnjeta) in mlado govedo. Če na pašniku ni zadosti krme, ki bi koze
oskrbovala z vlaknino, jim tudi v poletnih mesecih ponudimo mrvo. Naj
omenimo, da so koze precej občutljive na hladno vreme in jim vlaknina
predstavlja dober vir toplote.
V določenih primerih, ko so na zemljiščih nekoliko višja grmičevja ali
drevesa, jih moramo posekati in tako bodo koze tudi te veje osmukale.
Zelo trnasto grmovje, ki ga koze ne morejo osmukati, posekamo ali
požgemo.

Zaščita živali z elektromrežo in psom čuvajem
Za varovanje živali pred potepuškimi psi in zvermi je najbolj
priporočljiva uporaba večžične elektroograje ali elektromreže.
Elektromreža je zelo primerna za manjše trope živali. Po pašni sezoni jo
pospravimo s pašnika in jo uporabimo v naslednji sezoni. Tudi v primeru
razdrobljenih zemljišč jo lahko relativno enostavno uporabljamo. Zaradi
prestavljanje ograj je najboljše, da imamo baterijski pašni aparat.
Ob postavljanju ograje moramo paziti, da ta ni malomarno postavljena,
ker tako lahko pride do neprijetnih situacij, ko nam živali uidejo ali
pa nam jih napadejo nepovabljeni gosti. Za dodatno zaščito je zelo
primeren tudi pes čuvaj. Ta sicer predstavlja dodatno obremenitev,
vendar pa ob primerni vzgoji odžene tudi potencialne tatove.

Sožitje koz z ovcami in konji
Poleg koz se lahko istočasno pasejo tudi ovce, ki bodo sicer v
podrejenem položaju, vendar bodo koze precej bolj obvladljive. Mešano
pašo koz in ovc lahko vodimo tudi tako, da se najprej pasejo koze in za
njimi ovce. Tako bo razširjenost zajedavcev precej manjša. Skupaj s
kozami lahko pasemo tudi konje. Tiste rastline, ki jih konji pustijo na
pašniku, koze rade popasejo. Tudi ko je konje strah, jih koze pomirjajo.
Potrebno pa je omeniti, da mešana paša konj in ovc ni primerna, saj
oboji pasejo zelo nizko, poleg tega pa lahko konji poškodujejo ovce
(predvsem jagnjeta). Na splošno je pri mešani paši potrebno paziti, da
se živali med seboj ne preganjajo in ne nadlegujejo.
 

Uporabljeni viri so dostopni pri avtorju članka
 
Objavil/a IGOR HORVAT univ. dipl. inž. zoot.
  

1

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook