SADJARSTVO: HRUŠEV OŽIG

Sedanje razmere niso nevarne za okužbe cvetočih
jablan in hrušk z bakterijo hruševega ožiga. Nevarnost za okužbe cvetov lahko
nastopijo v primeru, če se vreme otopli in srednje dnevne temperature dosežejo
vsaj 15,6 stopinj ob hkratnem pojavu dežja ali rose.

V okuženih območjih s hruševim ožigom spremljajte
vremenske razmere, predvsem temperature. V primeru naraščanja temperatur in
ponavljanja padavin priporočamo, da v okuženih nasadih drevje zavarujete z enim
izmed pripravkov kot je Alliette flash, Blossom protect, Cuprablau-Z,
Nordox 75 WG
ali Serenade WP. Našteta sredstva razen pripravka
Alliette flash lahko uporabite tudi v ekoloških nasadih. Upoštevajte sredstvom
priložena navodila!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko
Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije (16.04.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6615.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook