Sadjarstvo – Varstvo jablan in hrušk – opozorilo

Za omejevanje škrlupa na plodovih nadaljujte z
rabo dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700
WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG,
Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 EG
ali Antracol in Antracol WG
70.
Proti jablanovi pepelovki škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek kot
je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG ali Močljivo
žveplo,
v odmerkih kot jih priporočajo proizvajalci.

Izogibajte se škropljenjem pri visokih
temperaturah.

Razmere za razvoj jabolčnega in breskovega
zavijača druge generacije so ugodne, saj toplo vreme z malo padavinami omogoča
dobro preživetje in hiter razvoj ličink.

Sadjarjem svetujemo redno pregledovanje plodičev
in varstvo z insekticidi v približno dvo-tedenskih razmakih. Poleg uporabe
pripravkov kot so Pyrinex 25 CS, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Affirm,
Coragen
ali Steward priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka
Madex v odmerku 50 ml/ha.

V ekoloških nasadih je potrebno ob sedanjem
sončnem vremenu škropljenja s pripravkom Madex ponavljati dovolj pogosto,
na vsakih 8 sončnih dni.

Pred škropljenjem z insekticidi odstranite
cvetočo podrast, škropljenje pa opravite v večernih urah! Upoštevajte sredstvom
priložena navodila!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko
Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije 

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6927.


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook