SADJARSTVO: Varstvo jablan in hrušk

Nestalno vreme s pogostimi padavinami je še naprej
zelo ugodno za razvoj škrlupa. Nevarnost za širjenje okužb na plodove je še
posebej velika v nasadih, kjer so že prisotne pege na listih ali plodovih. Kjer
so prisotne aktivne pege škrlupa priporočamo, da tudi naslednje škropljenje
opravite s sistemičnim fungicidom kot je Score 250 EC, Duaxo
koncentrat
ali Indar 5 EW, lahko tudi v kombinaciji z enim izmed
strobilurinskih pripravkov. Za varstvo plodičev pa škropivu obvezno dodajte tudi
enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC,
Delan 700 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb
75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 EG
ali Antracol in
Antracol WG 70.
V nasadih, kjer ni škrlupa, lahko liste in plodove
preventivno varujete samo z dotikalnimi fungicidi. Pogostost škropljenj
prilagodite prirastu drevja, zdravstvenemu stanju v nasadu in padavinam.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko
priporočamo tudi dodajanje žveplovega pripravka kot je Cosan, Kumulus,
Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG
ali Močljivo žveplo, v predpisanih
odmerkih. Dodajanje žvepla je pomembno tudi zaradi vplivanja na slabšo
kalivost trosov škrlupa, oviranja razvoja pršic, hkrati pa je žveplo pomembno
rastlinsko hranilo. Na hruškah žveplovih pripravkov ne uporabljajte, saj
povzročajo ožige pri mnogih sortah.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Hrušev ožig

Sadjarje opozarjamo na redno pregledovanje nasadov
zaradi zgodnjega odkrivanja morebitnih znamenj hruševega ožiga. V primeru
odkritja venenja in sušenja cvetnih šopov ali mladih poganjkov, le te izrezujte,
varno odstranite iz nasadov in uničite. V primeru opažanja takih znamenj izven
okuženih območij s hruševim ožigom pa je potrebno o najdbi obvestiti
fitosanitarno inšpekcijo.

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko
Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije (12.06.2012)

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6821.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook