Kmetijstvo objavil

Sejem za boljše letine

Z rezultati poslovanja so v družbi Pomurski sejem v letu 2010 dokaj
zadovoljni, kljub krizni situaciji v gospodarstvu. Kljub temu, da je ta
vplivala tudi na sejemsko dejavnost, osnovne vsebine sejemskih
prireditev v organizaciji Pomurskega sejma niso bile prizadete. Pomurski
sejem, sodelujoči razstavljavci in institucije so s prodorno
predstavitvijo področij, ki so nujna za obstoj in razvoj slovenske
družbe in človeštva, ponudili mnogo smernic za izhod iz gospodarske in
ekološke krize.

V Pomurskem sejmu so organizirali 4 sejme in 7 strokovnih ocenjevanj
kakovosti izdelkov. Na vseh sejmih je sodelovalo 2220 razstavljavcev iz
35 držav, ki jih je obiskalo skoraj 160.000 obiskovalcev.

Konec marca je mednarodni sejem gradbeništva MEGRA na 18.000 m2
razstavnih površin predstavil 410 razstavljavcev iz 15 držav, obiskalo
pa ga je 19.500 obiskovalcev. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA
in spremljajoči sejem embalaže, tehnike pakiranja, in logistike INPAK
sta konec avgusta privabila 1690 razstavljavcev iz 25 držav, ki so se
predstavili na 66.500 m2 razstavnih površin 120.000 obiskovalcem. Poleg
tega je na mednarodnem ocenjevanjih kakovosti mesa in mesnih izdelkov,
mleka in mlečnih izdelkov, sokov brezalkoholnih pijač in embaliranih
vod, kmetijske mehanizacije in opreme in ocenjevanju medu z mednarodno
udeležbo ter odprtem državnem ocenjevanju vin »Vino Slovenija Gornja
Radgona, pod okriljem sejma AGRA letos sodelovalo 363 podjetij s 1304
vzorci, sejem pa je spremljalo kar 65 strokovnih posvetov in okroglih
miz, ki so obravnavale aktualno problematiko. Pred sejmom INPAK je
potekalo tudi bienalno strokovno ocenjevanje 33. slovenski oskar za
embalažo, na katerem je sodelovalo 34 izdelkov, ki jih je poslalo 21
prijaviteljev. V septembru je na mednarodnem sejmu obrambe, varovanja,
zaščite in reševanja SOBRA sodelovalo na 40.000 m2 površin 120
razstavljavcev in 20.000 obiskovalcev.

Kriza se je v letu 2010 nekoliko bolj čutila ob sejmu MEGRA, saj je
najmočneje prizadela ravno gradbeništvo. Sejem pa je kljub temu uspešno
gradil perspektive trajnostnega gradbeništva in razstavljavce in
obiskovalce privabil v številu, ki je primerljivo tistemu iz
konjunkturnih let gradbeništva.

Sejem AGRA je celovito obravnaval področje kmetijske pridelave,
predelave in prehrane in opozarjal na njihov bodoči sonaravni razvoj.
Pomagal je pri skrajševanju oskrbnih verig in promoviral pomen ekološke
pridelave in predelave. V letu biotske raznovrstnosti je poudarjal pomen
avtohtonih vrst živali v kmetijstvu, s tem pa tudi na pomen in
prednosti samooskrbe. Sejem INPAK je ob sejmu AGRA ponujal nove možnosti
v odnosu človeka, embalažne tehnologije in okolja. Sejem SOBRA je
pomagal pri lajšanju krize, ki je prizadela tudi področje nabave na
obrambnem in zaščitnem področju, ter pri odpravljanju posledic naravnih
ujm, ki so Slovenijo najbolj prizadele ravno v obdobju, ko se je
odvijal. Institucijam, ki pomembno sooblikujejo sejem (MORS, Slovenska
vojska, Gasilska zveza Slovenije, Policija), je daroval razstavni
prostor, za lajšanje škode po poplavah pa je namenil velik del vstopnine
sejma SOBRA.

Poleg sejmov je Pomurski sejem uspešno organiziral in soorganiziral tudi
druge projekte. Na sejma GAST in SASO v Splitu je popeljal slovenska
podjetja. Skupaj s pokrovitelji je vodil projekt Vinsko kraljico
Slovenije 2010. Andreja Erzetič je kot 14. nosilka krone promovirala
slovensko vinogradništvo, vinarstvo in turizem na 90 uradnih in še
skoraj 50 manj formalnih dogodkih. Pomurski sejem je sodeloval v
Združenju evropskih kmetijskih sejmov EURASCO in v društvu agrarnih
novinarjev Slovenije DANS. Skupaj z okrajnim glavarstvom Bad
Radkersburga je z mednarodno slikarsko kolonijo “Vinogradi obeh bregov
Mure” šestnajstič izpričal tesno zgodovinsko povezanost obeh obmejnih
krajev ter Avstrije in Slovenije.

Vodstvo in zaposleni v Pomurskem sejmu se zavedajo, da imata poslovno
povezovanje in promocija v času gospodarske krize še večji pomen.
Podjetjem in njihovim izdelkom, ki kažejo pot iz recesije in okoljske
krize bodo zato tudi v letu 2011 nudili vso podporo pri kakovostnih
sejemskih predstavitvah, poslovnem povezovanju, spremljevalnih dogodkih
in oglaševanju.

OBJAVIL/A POMURSKI SEJEM

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook