Čebelarstvo objavil

SEJMO MEDOVITO AJDO

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (ČZS) je v preteklem letu predlagala projekt »Promocija sejanja medovite ajde in uživanje izdelkov iz ajde«, s katerimi je s pomočjo promocijskih zgibank širšo javnost poskusila spodbuditi k uživanju izdelkov iz ajde, pridelovalce pa k sajenju te rastline. Ob uvedbi večjih površin ajde v slovensko kmetijstvo bi lahko imeli korist tako čebelarji kot kmetje in mlinarji oziroma peki, ki trenutno večino moke za peko ajdovega kruha uvažajo.

ČZS je na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) podala pobudo, da se vzpostavi veriga, ki jo sestavljajo: KGZS, ČZS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP). V okviru verige se pripravijo kalkulacije lastne cene pridelave ajde v Sloveniji in tehnološka navodila za gojenje ajde z izborom sort. Naš namen je povezati pridelovalce ajde z odkupovalci ajdovega zrnja. Želimo zagotoviti, da bo imel kmet, ki bo posejal ajdo, na drugi strani zagotovljen odkup.

 

Tako so v preteklem letu potekale naslednje aktivnosti:

  • izvedena je bila promocija uporabe ajde: v sodelovanju s KGZS, GZS, MKO je ČZS izdala plakat in zgibanko o ajdi, dan apiterapije je bil posvečen ajdi, promocija ajdovih jedi se je izvajala tudi ob degustaciji ajdovega kruha v Mercatorju;
  • MKO je na sejmu AGRA organiziralo okroglo mizo na temo ajde, na kateri so sodelovali tudi predstavniki MKO, KGZS ter ČZS;
  • KGZS je pripravila in izdala tehnološka navodila za gojenje ajde.

 

V letošnjem letu smo se akterji pri tem projektu ponovno zbrali in MKO predlagamo:

  1. da v promocijske programe vključi tudi izdelke iz ajde;
  2. da se skrbi za ustrezno strokovno podporo pri gojenju ajde: ciljni raziskovalni projekti na temo medovitosti ajde, trajne strokovne naloge (katera ajda je primerna za čebele, opis posameznih sort ajde glede na namen uporabe).

 

Upamo, da bo naše prizadevanje obrodilo sadove.

 

Andreja Kandolf                                                                                          Boštjan Noč

Svetovalka JSSČ za zagotavljanje varne hrane                                          Predsednik ČZS

* * *

1

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook