Kmetijstvo objavil

Seminar o možnosti uporabe rastlinskega olja za pogon vozil in delovnih strojev

Kmetijski inštitut slovenije
organizira seminar v okvirju projekta CIVITAS – ELAN Intelligent Energy
Europe: Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon vozil, ki bo potekal v
četrtek 4. marca 2010, v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljan.

Rastlinska olja predstavljajo obliko uskladišcene soncne energije s
pomocjo naravnih procesov, ki se odvijajo v sami rastlini – oljnici.
Rastlinsko olje, kot energent postaja v zadnjem obdobju ponovno vse bolj
zanimivo zaradi nenehnega narašcanja cen fosilnih goriv, povecanja
varnosti energetske oskrbe držav, ki ne razpolagajo z lastno nafto in
okoljevarstvenih problemov s katerimi se srečuje človeštvo. Uporaba
rastlinskega olja za pogon dizelskih motorjev na delovnih, kmetijskih,
gradbenih in drugih delovnih strojih, razlicnih vozilih za prevoz in
uporabo v komunalne namene, v kogeneratorskih enotah za soproizvodnjo
elektricne in toplotne energije itn. je aktualna alternativa za sedanja
fosilna goriva oziroma mineralno dizelsko gorivo. Za pogon predelanih
dieselskih motorjev se poleg surovih in rafiniranih jedilnih olj lahko
uporabijo tudi otpadna jedilna olja in živalske maščobe. Rastlinska olja
imajo zgorevalne lastnosti zelo podobne mineralnem dieselskem gorivu
toda njihova viskoznost je previsoka za sodobne visokotlacne črpalke za
gorivo in ostale elemente v sistemu za dobavo goriva. V raziskavah je
ugotovljeno da visoka viskoznost povzroca tudi nepopolno razprševanje
kapljic rastlinskega olja, posledica tega je preprecevanje popolnega
zgorevanja vecjih kapljic goriva in nastajanja oblog iz ogljika v
zgorevalnem prostoru motorja. Iz tega izhaja da se rastlinska olja ne
morejo uporabljati direktno v dieselskih motorjih zato je motorje
potrebno prilagoditi.

Motorji za uporabo rastlinskega goriva se prilagajajo na dva načina.

1. Pri sistemu z enim rezervoarjem, motor traktorja ali drugega vozila
je predelan tako da dobiva pogon izključno iz rastlinskega olja. Ta
sistem je izredno zahteven za vgradnjo, zato je v Evropi in svetu danes
največ v uporabi sistem z dva rezervoarja.

2. Pri sistemu z dvema rezervoarjema za gorivo za zagon in pri ustavitvi
motorja se uporablja mineralno dieselsko gorivo (namesto mineralnega
dieselskega goriva se lahko uporabi tudi biodiesel).

V Evropi je že nekaj vecjih
proizvajalcev motorjev in traktorjev dalo na trg izpeljanke dieselskih
motorjev, ki so predelani tako da lahko uporabljajo za pogon rastlinsko
olje. V prihodnosti bo pomembno vlogo odigral tudi Stirlingov motor ter
turbine na rastlinsko olje. Velika je prednost da pri omenjenih strojih
kakovost goriva – rastlinskega olja ni toliko pomembna, kot pri
dieselskih motorjih. Olje za energetsko uporabo se da proizvajati z
enostavnim mehanskim procesom ekstrakcije na decentralizirani nacin.
Decentralizirane proizvodne enote za stiskanje semena ogršcice lahko
ekonomsko in okolju prijazno obratujejo, ker je njihova tehnicna oprema
in delovni proces cim bolj enostaven ter povezan z nizko porabo
energije. Zelo pomembno je, da decentralizirana proizvodnja olja z
mehansko ekstrakcijo semena ne obremenjuje okolja, ker ne potrebuje
topil za ekstrakcijo, ni posebne toplotne obdelave ter ne nastaja
odpadna voda (pri proizvodnji olja s pomocjo topil nastajajo velike
kolicine odpadne vode). Zaradi enostavnosti proizvodnega procesa olja je
tehnologija primerna tudi za družinske kmetije kot dopolnilna
dejavnost.

Seminar »Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon vozil« je namenjen
vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s podrocjem kmetijske tehnike
oziroma vsem uporabnikom, ki se v praksi srecujejo s problemi s tega
podrocja. Seminar bo tudi mesto, kjer se bomo ponovno sestali
strokovnjaki s podrocja kmetijske tehnike in drugih podrocij in
izmenjali izkušnje, saj je le z aktivnim vkljucevanjem udeležencev
seminarja mogoce dosegati popoln uspeh seminarja in prenos znanja v
prakso. V sklopu demonstracije bo prikazan traktor, ki ga poganja
rastlinsko olje in terensko vozilo, predstavljene bodo tudi komponente
za predelavo vozil!

Sodelovali bodo sledeči predavatelji: dr. Viktor Jejcic, Kmetijski
inštitut Slovenije – Oddelek za tehniko, mag. Anton Godeša, Kmetijski
inštitut Slovenije – Oddelek za tehniko, mag. Tomaž Poje, Kmetijski
inštitut Slovenije – Oddelek za tehniko, g.Jernej Lubej, Zavod Vrbov Log

Program:
8:45 – 9:00 Prijava
9:00 – 9:15 Pozdravne besede organizatorjev in predstavitev projekta CIVITAS ELAN
9:15 – 9:35 Stanje traktorske tehnike v Sloveniji, mag. Tomaž POJE
9:35 – 10:00 Uporaba rastlinskih olja za pogon vozil, dr. Viktor JEJCIC
10:00 – 10:30 Predelava motorjev za pogon na rastlinska olja, mag. Tone GODEŠA
10:30 – 10:50 Odmor
11:15 – 11:45 Decentralizirana proizvodnja olja na kmetijah, dr. Viktor JEJCIC
11:45 – 12:15 Rastlinsko olje, kot energent v vsakodnevni uporabi, g. Jernej Lubej
12:15 – 13:45 Predstavitev podjetij
13:45 – 14:15 Demonstracija vozil predelanih na olje
14:15 – 14:45 Razprava in zakljucek seminarja

Vsak udeleženec dobi brezplačno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.

Kraj dogodka: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

Rok prijave: Prijave sprejemamo do 2.03.2010.                     

Prijavnico pošljite na naslednji naslov:
Kmetijski inštitut Slovenije
Oddelek za kmetijsko tehniko
Hacquetova 17
1000 Ljubljana

Informacije:  Za dodatna pojasnila smo Vam na voljo
vsak delavnik od 8,00 do 16,00 ure na tel. 01/280 52 62 int. 100 ali 102
(predstojnik Oddelka), fax: 280 52 55, E-mail:
viktor.jejcic@kis.siE-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
;
tomaz.poje@kis.si

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook