Kmetijstvo objavil

Sir Tolminc je novi zaščiten slovenski proizvod v EU

Evropska komisija je danes v Uradnem listu EU objavila registracijo
Tolminca, ki je že enajsti slovenski proizvod, registriran pri Evropski
Komisiji. Tolminc je registriran kot zaščitena označba porekla, kar
pomeni, da morajo vse faze pridelave in predelave kmetijskega proizvoda
potekati na določenem geografskem območju, saj sta kakovost in
značilnost proizvoda posledici vpliva določenega geografskega okolja.

Tolminc je
sir okrogle oblike, z gladko skorjo in redkimi očesi v velikosti leče
ali graha. Proizvaja se samo na območju Zgornjega Posočja in ima zelo
dolgo ter bogato tradicijo. Začetki izdelave sira v Zgornjem Posočju se
povezujejo z začetki pašništva v visokogorskih  planinah, saj je bil sir
takrat edini način konzerviranja mleka. Prvi zapisi o siru »Tolminc«
segajo v 13. stoletje, ko je bil sir naveden kot plačilno sredstvo za
dajatve takratni zemljiški gospodi.

Poleg
Tolminca ima Slovenija pri Evropski komisiji registrirane še: Ekstra
deviško oljčno olje Slovenske Istre (zaščitena označba porekla – ZOP),
Nanoški sir (ZOP), Kočevski gozdni med (ZOP), Prleško tünko (zaščitena
geografska označba – ZGO), Zgornjesavinjski želodec (ZGO), Šebreljski
želodec (ZGO), Ptujski lük (ZGO), Belokranjsko pogačo (zajamčena
tradicionalna posebnost – ZTP), Idrijske žlikrofe (ZTP) in Prekmursko
gibanico (ZTP).

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook