Zanimivosti objavil

Sistem reševanja sporov med potrošniki in prodajalci

Vsak človek je tudi potrošnik, brez tega pač ne gre in po novih predpisih bomo potrošniki lažje, hitreje in hkrati ceneje reševali morebitne nesporazume in spore s prodajalci blaga in storitev v EU.

Če vzamemo za primer leto 2010, je imel težave pri nakupu blaga ali storitve na enotnem trgu vsak peti evropski potrošnik, predvideni stroški nerešenih nesporazumov pa naj bi bili znašali 0,4% BDP Evropske unije. EU se prav zaradi tega trudi nuditi možnost izvensodnega reševanja prav vsem potrošnikom in ne glede na to ali gre pri sporu za navadni nakup ali pa nakup preko spleta. 

Takšno rešitev naj bi predstavljal pregledni in seveda učinkoviti sistem, ki bi okrepil samozavest potrošnikov in jih tako prepričal v iskanje najugodnejše ponudbe v celotni Evropi, s čimer pa bi posledično krepili tudi konkurenco in gospodarsko rast. Po predlogu naj bi torej vsi potrošniki imeli možnost reševanja sporov na sledeči način: tretja stran, seveda nevtralna, bi predlagala najugodnejšo rešitev ali celo prevzela vlogo mediatorja med prodajalcem in potrošnikom. Takšen splošno dostopni alternativni način reševanja nesporazumov in sporov naj bi na letni ravni prihranil kar 22,5 milijard evrov.

Organi, ki bi bili za reševanje teh sporov pristojni bodo morali izpolnjevati pogoje glede kakovosti, vsak spor pa bodo morali rešiti v času 90 dni. Storitvena in trgovska podjetja bodo potrošnika v primeru spora obvestila, kateri organ bo pristojen za reševanje njihove pritožbe. Spletno reševanje sporov bi potekalo prav tako, le da preko spleta in sicer na enotni vseevropski spletni platformi.

Predlog naj bi bil sprejet pred koncem leta 2012, tako sta se zavezala Evropski parlament in Svet Evropske Unije, države EU pa bodo imele po tem čas še 18 mesecev za prenos direktive o alternativnem reševanju sporov. To pomeni, da bi bil ta sistem, namenjem hitemu in učinkovitemu izvensodnemu reševanju sporov, dejansko vzpostavljen v drugi polovici leta 2014, spletni sistem malo kasneje, natančneje v začetku leta 2015.(http://ec.europa.eu/news/environment/111205_sl.htm)

N.P.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook