Kmetijstvo objavil

SIVE VRANE V URBANEM OKOLJU

V teh dneh se lahko pojavijo težave s sivimi vranami v urbanih naseljih. Zato Ministrstvo za kmetijstvo in okolje želi javnost opozoriti na morebitne nevšečnosti in pravilno ravnanje ob tem.

Do konfliktnih situacij praviloma prihaja v času vzreje in izletavanja mladičev, od sredine maja do sredine junija. Siva vrana svoje mladiče brani. V zelo redkih primerih lahko pride do napadov sivih vran na ljudi, kadar se ti preveč približajo negodnim mladičem. Večinoma gre za simulirane napade z bližnjim preletavanjem, izjemoma lahko pride tudi do fizičnega napada. Napadi na ljudi se dogajajo v urbanih okoljih, kjer je lov prepovedan, in sicer predvsem v času gnezdenja in vzreje mladičev, ko je lovopust v skladu z Direktivo 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic. S privajanjem ljudi na ponovno sobivanje s sivimi vranami v mestih, se da takšnim konfliktnim situacijam v pretežni meri izogniti.

V redkih posameznih primerih fizičnega napada ponavadi pride do poškodb po koži glave ali na drugih izpostavljenih delih telesa. Običajno siva vrana z napadom preneha, ko se človek dovolj oddalji od gnezda oz. ptičjega mladiča. Svetujemo, da so ljudje v tem času v naravi pozorni na sive vrane in njihovo obnašanje, da se jim ne približujejo bolj kot je to potrebno in jih dodatno ne vznemirjajo. Ob prvih znakih agresivnega vedenja posameznih osebkov, naj se takoj čim bolj mirno oddaljijo od takšnega mesta in po potrebi zaščitijo izpostavljene dele telesa.

Ministrstvo je preko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport obvestilo tudi šole in vrtce o ravnanju zaposlenih ob morebitnem agresivnem vedenju sivih vran v bližini šol in vrtcev. Sicer je ministrstvo zadolžilo tudi Zavod za gozdove Slovenije za pripravo Akcijskega načrta za reševanje problemov povezanih s sivo vrano.

Siva vrana (Corvus cornix) iz družine vranov (Corvidae) spada v red pevcev (Passeriformes). V dolžino meri 45 – 47 cm, razpon peruti ima med 93 – 104 cm. Tako kot vsi predstavniki vranov ima močan kljun. Telo je sive barve, le glava in peruti so črne barve (slika 1). Po velikosti in silhueti jo v neugodnih svetlobnih razmerah lahko zamenjamo z ozko sorodno črno vrano (Corvus corone), ki je po vsem telesu črne barve (slika 2). Siva vrana si gnezdo običajno naredi na visokih osamljenih drevesih, od koder ima valeča samica dober pregled nad potencialnimi plenilci. Gnezdi od marca do maja in ima običajno samo eno leglo na leto. Samica v gnezdo znese 3 do 6 jajc, ki jih vali 18 do 19 dni, samec pa ji med tem prinaša hrano. Mladiči v oskrbi obeh staršev ostanejo v gnezdu dobrih 30 dni, hranita jih oba starša. Vrane spolno dozorijo v drugem ali tretjem življenjskem letu.

 Slika 1 : Siva vrana (Corvus cornix) Slika 2 :Črna vrana (Corvus corone) Slika 3 : Poljska vrana (C. frugilegus) (Slike: Igor Pičulin)

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook