Škoda po toči na Primorskem je ogromna

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) popisuje
škodo po toči na Primorskem. Ponekod so zelenjadnice, sadovnjaki in
vinogradi popolnoma uničeni, kmetje še vedno pogrešajo sistemsko
ureditev kmetijskih zavarovanj.

Po prvih ocenah kmetijske svetovalne službe pri KGZS je torkovo neurje s točo v Slovenski Istri na 1.300 hektarjih uničilo
skoraj vse zelenjadnice, ponekod pa so ostali brez pridelka tudi
sadjarji in vinogradniki. Malce manj škode je v oljčnikih, a je odstotek
škode še vedno zelo visok (do 40 odstotkov). Neurje je na Primorskem še
dodatno otežilo že tako slab položaj kmetov, ki so si komaj malo
opomogli po februarskih težavah z vetrom in pozebo.

O podobnih težavah poročajo kmetijski svetovalci tudi na Goriškem, kjer je toča pustila posledice na 500 hektarjih zemljišč
Po obsegu je najbolj prizadeta koruza, ki je tudi zaostala v rasti
zaradi neugodnih vremenskih razmer. Sicer pa je največ škode  na
zgodnjem sadju, kot so breskve, marelice  in češnje. Neurje tudi ni
prizaneslo zelenjavi, kot so solatnice, bučke, paradižnik, buče za krmo.
Za vinsko trto napovedujejo, da bo škoda vidna čez nekaj dni, ker so
poškodovani peclji kabrnikov in les mladih poganjkov.

Nedavno neurje je še enkrat opozorilo na to, da obstoječi sistem kmetom
ne zagotavlja varnosti, visoke odbitne franšize pa ne vodijo več do
ekonomske ustreznosti sistema.  Slabost sistema (na katero KGZS že ves
čas opozarja) se je izrazito pokazala v letih 2010 in 2011, ko precej
kmetov svoje kmetijske proizvodnje ni moglo zavarovati, saj so
zavarovalnice zaostrile in spremenile pogoje zavarovanja.

Država
mora takoj pristopiti k pripravi nove dolgoročno sistemsko vzdržne
ureditve kmetijskih zavarovanj po vzoru sosednjih držav, znotraj katere
je treba razviti tudi nove zavarovalne produkte (npr. zavarovanje za
primer suše).
Učinkovita sistemska rešitev je lahko ustanovitev
vzajemne zavarovalnice ali pa sozavarovalnega sklada oziroma
kombinacija obeh v smislu združenega zavarovalstva. Tudi trendi izvedbe
zavarovanj v kmetijstvu v tujini govorijo v prid tem rešitvam.

Prva ocena škode po toči

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook