Živinoreja objavil

Skupina za mleko v Evropski uniji in konferenca 2010. »Kakšna je prihodnost mleka?«

Mlečni sektor je zelo pomemben za Evropsko unijo (EU) in to na različne
načine. Mlečni sektor je pogosto najpomembnejši tudi v regijah posebne
vrednosti za njihove krajine in okolja (npr. gorska območja). Mlečna
živinoreja je pomembno prispevala k oblikovanju teh pokrajin. Prireja
mleka je zato v EU pomembna in daleč presega preprosto statistike.
Razmere na trgu mleka so se dramatično poslabšale od sredine leta 2008.
Po porastu cen v letu 2007 poleg visokih cen hrane na splošno, so cene
znatno padle, kar vpliva na prihodek proizvajalcev mleka. To je
povzročilo ogromno nezadovoljstva med proizvajalci mleka in številne
demonstracije.

Spodnji graf kaže gibanje cene kmetijskih mlečnih proizvodov v glavnih
državah proizvajalkah članicah EU v zadnjih letih. Graf prikazuje
izjemno visoke cene glavnih proizvodov v letu 2007/08 in izjemno nizke
cene lansko pomlad. Najnovejši podatki kažejo, da so se povprečne cene
proizvajalcev v glavnih državah proizvajalkah vrnile na okoli 28 cenov
na liter -, kar je blizu sezonskega povprečja zadnjih letih. Vendar pa
je jasno izražen trend nižanja cen, ki pa ga je treba gledati tudi v
povezavi z (zdaj nevezanih) mlečnih premij proizvajalcem mleka v višini
3,5 centa na liter, ki jih je uvedla reforma iz leta 2003 in uvedena v
prakso postopoma od leta 2004 kot nadomestilo za nižje institucionalne
cene.

EU se s problemi mlečnega sektorja sooča na različne načine. Eden od
ukrepov proti koncu leta 2009 je bila ustanovitev t.i. Skupine za mleko,
ki združuje strokovnjake iz različnih področij. Namen skupine je
preučitev srednje-in dolgoročne prihodnosti mlečnega sektorja, zlasti
zaradi postopne odprave mlečnih kvot v april 2015. Njeno delo poteka
vzporedno z ukrepi, ki jih Komisija uvaja za kratkoročno stabilizacijo
trga mleka. Skupini na visoki ravni predseduje Jean-Luc Demarty,
generalni direktor Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja, države
članice pa zastopajo visoki uradniki.

Skupina za mleko razpravlja o naslednjih zadevah:

• Pogodbeni odnosi med proizvajalci mleka in mlekarne za boljše ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu mleka
• Kaj lahko storimo za okrepitev pogajalske moči proizvajalcev mleka?
• Ali so obstoječi tržni instrumenti primerni?
• Preglednosti in informiranje potrošnikov, o kakovosti, zdravju in vprašanjih označevanja proizvodov
• Inovacije in raziskave z namenom zviševanja konkurenčnosti sektorja
• Možni prihodnji trgi mleka in mlečnih izdelkov

Na prvem srečanju skupine so strokovnjaki razpravljali o pogodbenih
odnosih in pogajalski moči v sektorju mleka. Začetni krog razprav je
temeljil na naslednjih vprašanjih:

1) Ali obstaja potreba po formaliziranih pogodbah med proizvajalci mleka
ter kupci/predelovalci mleka, ki bi urejale dobavo surovega mleka? Ali
bi pomagale zmanjšati nestabilnost? Ali bi morale biti obvezne za vse
dobave ali bi morale biti stvar izbire pogodbenic?

2) Kateri bi morali biti bistveni elementi takšnih pogodb? Cena? Kako bi
se o tem lahko prosto pogajale pogodbenice ter hkrati zagotovila
enakovredna obravnava podobnih transakcij? Vnaprej določena količina?
Kako bi bilo treba obravnavati nezadostno dobavo oziroma dodatne
količine? Trajanje – kaj je ustrezno obdobje? Ali bi bilo treba vnaprej
določiti obvezno minimalno obdobje?

3) Kako bi bilo treba obravnavati kršitve pogodb? Z zasebnim pogodbenim
pravom ali z neposrednim izvrševanjem v državah članicah?

4) Kako se lahko poveča pogajalska moč kmetov? Kakšno vlogo bi pri tem
lahko imele organizacije kmetov (proizvajalcev)? Na nadaljnjih sestankih
so potekale razprave z zainteresiranimi stranmi, med drugim z
organizacijami proizvajalcev in predelovalcev, nacionalnimi organi za
konkurenco, akademiki, potrošniki in distributerji. Na januarskem
sestanku se bodo obravnavale izkušnje tretjih držav.
Marca 2010 se je v Bruslju organizirala konferenca »Kakšna je prihodnost
mleka?«, že pred njo pa je potekalo tudi spletno posvetovanje.
Konference se je udeležilo več kot 400 delegatov iz vseh delov dobavne
verige mleka in mlečnih izdelkov, tudi politične in upravne interesne
skupine. Udeleženci so razpravljali o obetih za sektor mleka v okviru
zadnjih skrajne nestanovitnosti cen in prihodnji proizvodnji mleka brez
kvot. Dogodek je odprl Evropski komisark za kmetijstvo Dacian Ciolos, ki
je opisal konferenco kot “pomemben del procesa priprave sektorja na
izzive in priložnosti”. Vir: ec.europa.eu/agricultureTo je povzročilo
ogromno nezadovoljstva med proizvajalci mleka in številne demonstracije.
Spodnji graf kaže gibanje cene kmetijskih mlečnih proizvodov v glavnih
državah proizvajalkah članicah EU v zadnjih letih. Graf prikazuje
izjemno visoke cene glavnih proizvodov v letu 2007/08 in izjemno nizke
cene lansko pomlad. Najnovejši podatki kažejo, da so se povprečne cene
proizvajalcev v glavnih državah proizvajalkah vrnile na okoli 28 cenov
na liter -, kar je blizu sezonskega povprečja zadnjih letih. Vendar pa
je jasno izražen trend nižanja cen, ki pa ga je treba gledati tudi v
povezavi z (zdaj nevezanih) mlečnih premij proizvajalcem mleka v višini
3,5 centa na liter, ki jih je uvedla reforma iz leta 2003 in uvedena v
prakso postopoma od leta 2004 kot nadomestilo za nižje institucionalne
cene.

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook