Kmetijstvo objavil

Skupna kmetijska politka Evropske unije 2014-2020 in razvoj kmetijstva v Sloveniji

9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.30 Kulturni program in uvodni pozdravi
10.30 Skupna kmetijska politika do 2020 – glavni elementi zakionodajnih predlogov
10.50 Strateška izhodišča Slovenije za pogajanja o prihodnosti SKP na ravni EU
11.20 Pogled Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na Skupna kmetjstka politika 2014 – 2020
11.40 Razprava
12.20 Odmor za kavo in prigrizek
13.00 Predstavitev panožnih krožkov v Avstriji
13.30 Stanje v kmetijstvu v letu 2010 in prve napovedi za leto 2011
14.00 Ukrepi kmetijske politike v letu 2012
14.30 Razprava
15.00 Kosilo
17.00 Zaključek

Kraj: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto

Prijava do 15.12.2011

Prijave pošljete po elektronski pošti na naslov posvet@kgzs.si.
Obvezno navedite ime in priimek udeleženca!

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook