Kmetijstvo objavil

Slinavka in parkljevka (SIP) ter zaščita živali med prevozom

V ponedeljek, 7. 6. 2010,  se je v
Moravskih toplicah pričela simulacijska vaja »Slinavka in parkljevka
(SIP) ter zaščita živali med prevozom«, s katero želimo preveriti
usposobljenost veterinarske službe za ukrepanje ob morebitnem pojavu
slinavke in parkljevke v Republiki Sloveniji ter na podlagi ugotovitev
dopolniti ter izboljšati načrte ukrepov.

Uvodoma je udeležence pozdravila generalna direktorica Veterinarske
uprave Republike Slovenije, dr. Vida Čadonič Špelič, nagovoril pa jih je
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan.

Minister je poudaril pomen
usposobljenosti vseh nivojev veterinarske službe za ukrepanje ob pojavu
posebno nevarnih bolezni živali in s tem za zmanjševanje velikih
gospodarskih škod, ki jih pojavi teh bolezni povzročijo, kakor tudi za
zagotavljanje varne hrane.

Vloga veterinarske službe pri zagotavljanju ugodne epizootiološke
situacije v državi kakor tudi varne hrane je ključnega pomena za
nemoteno trgovanje na teritoriju Evropske unije in s tem tudi za
konkurenčnost slovenske živilsko predelovalne industrije.

Minister Židan je poudaril pomen zaščite živali, še posebej med
prevozom. Ker v Republiki Sloveniji veljajo visoki standardi zaščite
živali, se morajo le-ti v največji možni meri upoštevati tudi ob
izvajanju ukrepov ob pojavih posebno nevarnih boleznih živali. Minister
je izrazil prepričanje, da tudi v drugih državah EU izvajajo tako visoke
standarde zaščite živali kot v Sloveniji. Prisotnim je zaželel uspešno
delo v naslednjih štirih dnevih.

Simulacijska vaja »Slinavka in
parkljevka ter zaščita živali « bo potekala od 7. do 10. junija. Na vaji
sodeluje 80 udeležencev – uradni veterinarji VURS, veterinarji
praktiki, strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega inštituta,
predstavniki veterinarske enote Slovenske vojske in zavarovalnic. Poleg
domačih bodo na vaji sodelovali tudi mednarodni strokovnjaki z bogatimi
izkušnjami na področju zatiranja SIP in zaščite živali.

OBJAVIL/A VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook