Bolezni objavil

Slinavka in parkljevka

Slinavka in parkljevka (v nadaljnjem
besedilu SIP) je akutna, zelo nalezljiva virusna bolezen parkljarjev.
Za bolezen je značilen pojav mehurčkov (vezikel) in razjed (erozij) na
sluznici ustne votline, nosnic, na seskih in na koži med in nad parklji.
Bolezen povzroča velike izgube v proizvodnji in predstavlja največjo
oviro pri mednarodni trgovini z živimi živalmi in njihovimi proizvodi.

 

Povzročitelj bolezni je Picorna
virus. Obstaja 7 imunološko in serološko različnih serotipov tega
virusa, ki so označeni kot tipi O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 in Asia 1.
Znotraj teh osnovnih sedmih tipov obstaja še cela vrsta antigenskih
različic.

 

Za bolezen dovzetne živali:

·domači parkljarji – govedo, prašiči, ovce, koze;

·divji parkljarji (v slovenskih razmerah) – srnjad, jelenjad, gams, kozorog.

 

Ostale živalske vrste so na bolezen
bodisi odporne ali pa nedovzetne, čeprav se virus nanje lahko prenese –
npr. miši, podgane, kunci, zajci, hrčki… Okuži se lahko celo človek,
vendar je infekcija blaga in z epidemiološkega vidika ni pomembna, zato
tudi ni uvrščena med zoonoze.

 

Ostale živalske vrste in človek so z
epizootiološkega vidika pomembni kot pasivni prenašalci virusa (z
obleko in obutvijo, prevozna sredstva,…).

 

Bolezen se zelo hitro širi z
aerosolom in gibanjem okuženih ali kontaminiranih živali, proizvodi,
predmeti in ljudmi. Velika količina virusa se izloča še preden se
pojavijo klinični znaki. Prašiči se pogosto okužijo z zaužitjem okužene
krme. Prašiči izločajo velike količine virusa z respiratornim aerosolom
in so kot vrsta, ki najbolj širi virus, zelo pomembni.

Govedo se večinoma okuži
inhalacijsko z aerosolom. Okužene ovce in koze lahko kažejo slabo
izražene znake bolezni in so zato pomembne za širjenje bolezni.

 

Veter, ki nosi okužen aerosol, lahko razširi bolezen ob primernih klimatskih pogojih na velike razdalje.

Govedo in ovce, ki ozdravijo, lahko
dolgo ostanejo nosilci virusa (govedo lahko prenaša virus v žrelu več
kot 2 leti, ovce pa 9 mesecev).

Vir:
http://www.vurs.gov.si/si/

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook