Zanimivosti objavil

SLOVENIJA LETOS ŽE SEDMIČ ZAPOVRSTJO RAZDELJUJE EVROPSKO POMOČ V HRANI

Konec junija in v začetku julija je v skladišča Rdečega križa Slovenije ter Slovenske Karitas prispel prvi del pošiljk živil iz evropskega ukrepa pomoči v hrani. Slovenija je za leto 2012 prejela evropsko pomoč v skupni vrednosti nekaj več kot 2,5 milijona evrov, 288 ton mleka v prahu iz intervencijskih zalog EU ter nekaj več kot 2 milijona evrov za nakupe proizvodov na trgu in povračilo stroškov transporta, administracije ter skladiščenja dobaviteljem in humanitarnim organizacijam. Skupaj bo v letu 2012 razdeljenih okoli 4.400 ton hrane. Slovenija se je že prijavila tudi za izvajanje ukrepa v letu 2013.

Slovenija se je prvič odločila za sodelovanje pri tem ukrepu leta 2006 in bo letos že sedmič razdeljevala evropsko pomoč v hrani. V letu 2012 bodo iz zalog EU na razpolago žita, posneto mleko v prahu, maslo in sladkor. Za njegovo izvedbo se je prijavilo 20 držav članic EU. V času finančne in gospodarske krize ter višjih cen hrane, je tovrstna pomoč še posebej dobrodošla in pomembna.

Izvedba ukrepa je skupni projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Razpise za izbiro dobaviteljev hrane vsako leto pripravi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželje, organ v sestavi MKO. Živila iz evropskega ukrepa pa razdelita izbrani humanitarni organizaciji, v Sloveniji sta to Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, ki na več kot 300 razdelilnih mest, preko svoje mreže prostovoljcev, poskrbijo za razdelitev hrane pomoči potrebnim.

Kljub grožnji, junija 2011, o bistvenem zmanjšanju evropskih sredstev za izvedbo ukrepa v letu 2012 in njegovi ukinitvi z letom 2013, je bil v EU dosežen politični dogovor o njegovi ohranitvi do vključno leta 2013. Zaradi sodbe Evropskega sodišča, aprila 2011, ki je opozorilo na omejitve iz veljavne EU zakonodaje, je bil namreč obseg pomoči v okviru Programa 2012 bistveno zmanjšan (iz 500 na 120 milijonov evrov). V 2013 pa se zaradi praznih intervencijskih zalog EU ukrep ne bi mogel več izvajati. Države članice EU, ki ukrep izvajajo, so večkrat pozvale Evropsko komisijo in Svet EU, da čim prej sprejmeta potrebne spremembe zakonodaje, da se bo ukrep lahko še naprej izvajal v obsegu, ki je bil predviden v EU proračunu, vendar zaradi blokirajoče manjšine držav članic, ki nasprotujejo ukrepu (Nemčija, Švedska, Nizozemska, Velika Britanija in Danska) predloga sprememb ni bilo možno sprejeti.

Slovenija je bila med najbolj aktivnimi podpornicami ukrepa, skupaj s Francijo je na potrebo po ohranitvi ukrepa opozorila najprej na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, oktobra 2011, nato tudi na več zasedanjih Sveta za kmetijstvo in ribištvo (AGRI). 15. decembra 2011 so na AGRI Svetu države članice EU dosegle politični dogovor, s katerim so zagotovile izvajanje ukrepa v polnem obsegu (500 milijonov evrov letno) za leti 2012 in 2013. Ob tej priložnosti se je Slovenija pridružila 12 državam članicam EU, ki so se v skupni deklaraciji zavzele za ohranitev ukrepa tudi v naslednjem večletnem finančnem obdobju 2014-2020.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook