Kmetijstvo objavil

SLOVENIJA POČASTILA 20 LETNICO EVROPSKEGA FINANČNEGA PROGRAMA LIFE

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je danes gostil srečanje prijaviteljev projektov sofinanciranih iz programa LIFE, projektnih partnerjev, sofinancerjev ter izvajalcev. Srečanje je bilo namenjeno počastitvi 20-letnice evropskega finančnega programa LIFE, za financiranje projektov za implementacijo okoljske politike in zakonodaje Skupnosti ter integracije okolja v druge politike. Slovenija je iz LIFE že pridobila 17 milijonov evrov za 24 projektov in še 5 milijonov evrov za štiri projekte, ki se bodo začeli izvajati v drugi polovici leta.

Z LIFE projekti smo uspeli zagotoviti ustrezne življenjske prostore in pogoje, ki dolgoročno zagotavljajo ugodne razmere za ohranitev in življenje ogroženih vrst ptic, dvoživk, metuljev in drugih živali in rastlin, ki bi brez tega morda  povsem izginile. Naša država s projekti LIFE postaja država z višjim okoljskim standardom in zaradi ohranjenega naravnega okolja turistično zanimivejša destinacija.

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je ob tem izpostavil, da smo v Sloveniji finančni program LIFE dobro izkoristili, predvsem na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Predstavnik Evropske Komisije Angelo Salsi je izpostavil, da je bila večina dosedanjih slovenskih projektov, sofinanciranih iz sredstev LIFE, s področja varstva narave. Projekti s področja okolja pa so bili v glavnem vezani na problematiko odpadkov in ozaveščanja. Poudaril je, da so naši projekti, ne le kakovostno pripravljeni, ampak tudi kakovostno in profesionalno izvajani.

Mag. Julijana Lebez Lozej, nacionalna koordinatorica za LIFE projekte je povedala, da je LIFE, v nasprotju z večino ostalih finančnih instrumentov, centraliziran sistem. Evropska komisija sama izbere projektne predloge, ki jih bo sofinancirala iz sklada LIFE. Teh sredstev ni lahko pridobiti, saj je priprava projektov LIFE tako po strokovni, finančni, kot administrativni plati zelo zahtevna. Sredstva lahko pridobijo le najboljši projekti. Dr. Mitja Kaligarič je spregovoril o nadzoru izvajanja projektov, ki ga opravlja za Evropsko komisijo. Slovenija je ta finančni sklad začela črpati še preden je postala članica EU, o teh prvih korakih je spregovorila Vesna Kolar Planinšič, ki je LIFE pripeljala v Slovenijo.

V nadaljevanju so udeleženci govorili o pomenu svojih projektov za Slovenijo, naravo in okolje. To so projekti odličnosti. Slovenci jih delamo s srcem in zelo predano, kar občuduje tudi Evropska komisija. V prihodnje bo najbrž potrebnega malo več povezovanja in mreženja pri pripravi novih projektov, pa ne da ne bi imeli dovolj idej ali entuziazma zanje, znanja za njihovo pripravo, gre za to, da je v Sloveniji vedno težje dobiti sofinancerje.

MKO 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook