Kmetijstvo objavil

Slovenija tudi letos neto plačnica v bruseljski proračun

Slovenija je v prvih osmih mesecih letošnjega leta iz
proračuna EU načrpala manj kot 28 odstotkov predvidenih sredstev.
Medtem ko je vlada v rebalansu proračuna, ki ga je državni zbor sprejel
konec maja, načrtovala, da se bo letos v državnemu proračunu nabralo za
783 milijonov evrov denarja iz proračuna EU, je do konca avgusta vanj iz
Bruslja priteklo le manj kot 218 milijonov evrov

Čeprav
bi morala Slovenija leto 2008 končati s skoraj 408 milijoni evrov
presežka do bruseljskega proračuna, ima po podatkih ministrstva za
finance, ki ga vodi Andrej Bajuk, v prvih osmih mesecih v razmerju do
proračuna EU 26,8 milijona evrov »minusa«.  
 
Kljub temu na
ministrstvu za finance načrtujejo, da bo Slovenija v zadnjih štirih
mesecih načrpala še preostalih 565 milijonov evrov. “Do konca leta ne
pričakujemo neto primanjkljaja do proračuna EU. Realizacija prihodkov v
zadnjih treh mesecih bo bistveno višja kot v preteklih mesecih,”
poudarjajo na ministrstvu, ki ga vodi Andrej Bajuk. Slovenija je sicer
največ sredstev (53 milijonov evrov) načrpala avgusta.

Naša
država je tako med januarjem in avgustom v bruseljsko blagajno – če
upoštevamo zgolj proračunske prihodke – vplačala za skoraj 27 milijonov
evrov več, kot je iz nje prejela. Po načrtih iz rebalansa bi morala biti
proračunski položaj obraten: Slovenija naj bi tako leto 2008 končala s
skoraj 408 milijoni evrov “plusa”.

Še posebej skrb
zbujajoč je podatek o uspešnosti črpanja iz proračuna EU za strukturno
politiko. Čeprav naj bi Slovenija iz tega naslova po načrtih ministrstev
in vladnih služb letos prejela 414 milijonov evrov, je v prvih osmih
mesecih načrpala le 31 milijonov evrov, torej 7,54 odstotka. Daleč
najslabše pa naši državi za zdaj kaže pri črpanju 326 milijonov evrov
vrednega paketa sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ERDF), ki je namenjen odpravljanju regionalnih razlik in pomoči manj
razvitim območjem. Po podatkih ministrstva za finance je Sloveniji do
konca avgusta iz proračuna EU uspelo pridobiti le 3,6 odstotka
omenjenega zneska, torej manj kot 12 milijonov evrov.

Sloveniji
po dveh tretjinah koledarskega leta prav tako še ni uspelo pridobiti
več kot četrtine predvidenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada
(ESF), ki uravnava neskladja na trgu dela, in proračuna EU za kohezijsko
politiko, ki je namenjen financiranju okoljske in prometne
infrastrukture. Na drugi strani je naša država daleč najuspešnejša pri
pridobivanju sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske politike, kjer je
po osmih mesecih načrpala 154 milijonov evrov in s tem za zdaj celo
presegla načrte.

Kot smo že poročali, je Slovenija
že lani uspela načrpati manj kot 60 odstotkov denarja, ki so ga
ministrstva predvidela v proračunu. Tako je Slovenija lani iz proračuna
EU prejela le 348 od načrtovanih 582 milijonov evrov. Ob tem velja
opozoriti, da je skoraj 250 milijonov evrov prejela iz naslova skupne
kmetijske politike, nadpovprečno, kar 137-odstotno realizacijo pa je
dosegla pri črpanju sredstev za schengensko mejo, ki jih letos ni več na
voljo. Lansko leto je naša država načrpala manj kot četrtino od
predvidenih 233 milijonov “strukturnih” evrov.

Navedeni
uradni podatki tako upravičeno vzbujajo dvome o trditvah ministrstva za
finance, da bo Slovenija do konca leta počrpala vsa predvidena
sredstva, in navedbe vladne službe za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj, da je Slovenija pri črpanju sredstev ena najuspešnejših članic
EU. Naša država sicer sledi načrtom pri vplačilih v proračun EU. V prvih
osmih mesecih letošnjega leta je tako vanj nakazala skoraj natanko dve
tretjini predvidenih sredstev, natančneje 245 od načrtovanih 375
milijonov evrov.

Vir: Dnevnik

OBJAVIL/A PRIMOŽ CIRMAN

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook