Kmetijstvo objavil

Spet opozorlo ob varstvu krompirja

Nasade krompirja še naprej varujte pred črno
listno pegavostjo in krompirjevo plesnijo. Za zatiranje obeh bolezni lahko
uporabite enega izmed pripravkov kot je Acrobat MZ, Pergado MZ, Dithane DG
Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG, Manfil 75 WG
ali Manfil 80 WP.

Dosledno upoštevajte navodila proizvajalcev
sredstev!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj,
Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6929.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook