Kmetijstvo objavil

Splošno sodišče EU je zavrnilo tožbo Slovenije proti Evropski komisiji

Splošno sodišče Evropske unije je 12. 7. 2011 zavrnilo tožbo Slovenije proti Evropski Komisiji, s katero je Slovenija izpodbijala sklep Komisije, da iz financiranja Skupnosti izključi 5 % sredstev za neposredna plačila na površine za leti 2004 in 2005 v skupnem znesku 1,5 milijona EUR. Sodba za Slovenijo v prihodnosti nima neposrednih finančnih učinkov.

Evropska Komisija je Sloveniji v marcu 2009 izdala odločbo o finančni korekciji s pavšalnim 5 % popravkom neposrednih plačil v znesku nekaj manj kot 1,5 mio EUR za leti 2004 in 2005.

Na Sodišču izpodbijani sklep o finančni korekciji je Komisija sprejela na podlagi revizijskega postopka, ki ga je v Sloveniji opravila marca 2005. Komisija je Sloveniji očitala pomanjkljivosti v pristopu kontrole in uporabo nepravilnih metod in orodij pri meritvah kmetijskih površin; v Sloveniji takrat še ni bil v uporabi merilni sistem z GPS napravami.

Republika Slovenija se z odločitvijo Komisije o finančni korekciji ni strinjala. Ker niti bilateralni sestanek v okviru revizijskega postopka, niti spravni postopek pred kociliacijskim organom nista prinesla omilitve stališč Komisije, je Slovenija v maju 2009 vložila tožbo proti Komisiji na Splošnem sodišču EU. V tožbi je Komisiji očitala predvsem premajhen vzorec preverjanih poljin. Obravnava v Luxemburgu, na kateri je Slovenijo zastopalo Pravobranilstvo RS,  je bila 1. februarja. 2011.

Sodišče, ki je sicer že v preteklosti za države članice EU postavilo zelo visok dokazni standard, ki državam članicam daje malo možnosti za uspeh, ugovorom Slovenije ni sledilo in je tožbo zavrnilo.

Sodba za Slovenijo v prihodnosti nima neposrednih finančnih učinkov, saj je bila 5 % finančna korekcija (izključitev dela izplačanih sredstev iz financiranja Skupnosti) že poračunana v preteklosti, prav tako pa ta sodba nima vpliva na višino sredstev, ki jih prejemajo slovenski kmetovalci.

Objavila: Maruša Pišljar


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook