Bolezni objavil

Sporočilo za javnost_VURS opravil več hišnih preiskav na Gorenjskem

Veterinarska uprava RS je na podlagi informacij in pregledov na terenu ugotovila, da obstaja velika verjetnost, da v Republiko Slovenijo prihajajo »izrabljeni« športni konji iz Italije in da se ti konji nelegalno zakoljejo in predelajo v mesne izdelke, ki se nato prodajajo predvsem v potujočih trgovinah. Na osnovi odredbe sodišča je VURS danes skupaj s policijo opravila več hišnih preiskav ter usmerjenih inšpekcijskih pregledov na širšem območju Gorenjske ter ugotovila, da so posamezniki iz neregistriranih obratov, kjer se je vršila nelegalna proizvodnja mesa in mesnih izdelkov, dajali v promet za javno potrošnjo konjsko meso in izdelke iz konjskega mesa. Uradni veterinarji VURS so zaplenili 718 kg konjskih salam in konjskega mesa ter zapečatil več opreme za proizvodnjo mesnih izdelkov.

Potrjeno je tudi, da so meso in mesni izdelki narejeni iz mesa športnih konjev in da so ti pripeljani v Slovenijo iz Italije brez ustrezne dokumentacije. Iz najdenih dokumentov in mikročipov je razvidno, da je za te konje veljala prepoved klanja in uporaba njihovega mesa za prehrano ljudi. Takšne prepovedi so predpisane predvsem zaradi prejemanja zdravil in substanc, ki se zaradi škodljivosti ne smejo uporabljati pri tistih živalih, ki vstopajo v prehrambeno verigo.

VURS potrošnike poziva, da v kolikor so kupili neoznačene izdelke iz konjskega mesa, le te zavržejo oziroma nas o tem obvestijo. Prva tako opozarjamo vse potrošnike, da naj bodo pri nakupu mesnih izdelkov pozorni na njihovo označitev in oznako zdravstvene ustreznosti.

Več informacij glede oznake zdravstvene ustreznosti je na voljo v knjižici »Hrana od vil do vilic«, ki jo najdete na spletnih straneh Veterinarske uprave, na naslovu:

http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/publikacije/Varnahrana.pdf.

VURS

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook