Kmetijstvo objavil

Spoštujmo zahteve Pravilnika o zaščiti rejnih živali

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot priznana rejska organizacija opozarja rejce prašičev, da bo s 1. januarjem 2013
treba spoštovati zahteve Pravilnika o zaščiti rejnih živali, ki se
nanašajo na predpisano minimalno neovirano talno površino za mladice po
osemenitvi in za breje svinje ter predpisano maksimalno širino rež med
rešetkami ter minimalno širino rešetk.

S strani Veterinarske uprave RS smo prejeli poziv, naj rejce opozorimo
na zaključek prehodnega obdobja. Pravilnik o zaščiti rejnih živali
(Uradni list RS, št. 51/10 in 70/10), ki povzema Direktivo Sveta z dne
19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev
(91/630/EGS), v 55. členu določa prehodno obdobje za obstoječe objekte
za rejo prašičev, in sicer:

– predpisano minimalno neovirano talno površino za mladice po osemenitvi in za breje svinje,

– predpisano maksimalno širino rež med rešetkami ter minimalno širino rešetk.

Omenjene zahteve morajo že izpolnjevati novozgrajeni objekti, za
obstoječe objekte za rejo prašičev bosta omenjeni zahtevi v slovenskem
pravnem redu začeli veljati s 1. januarjem 2013. Druge določbe, za
katere Direktiva 91/630/EGS predvideva prehodno obdobje, v slovenskem
pravnem redu že veljajo.

Rejce opozarjamo, da se zaključek
prehodnega obdobja približuje in jih pozivamo, da pravočasno
prilagodijo svoje reje in se tako uskladijo z zahtevami zakonodaje. V
primeru, da imata kakršne koli vprašanja pa so vam na voljo strokovnjaki
na Kmetijsko gozdarskih zavodih.

KGZS 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook