Kmetijstvo objavil

Sprejeli uredbo o fitofarmacevtskih sredstvih

Luksemburg, 23. 6. 2008 – Kmetijski ministri EU so
pod vodstvom slovenskega ministra Iztoka Jarca danes z veliko večino in
podporo Evropske komisije sprejeli uredbo o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet. Minister Jarc je poudaril, da je sprejetje
političnega dogovora po dveh letih obravnave uredbe na Svetu EU velik
dosežek za slovensko predsedstvo. Ob tem je poudaril, da je eden glavnih
ciljev nove uredbe uveljavitev vseh potrebnih visokih standardov za
preprečevanje negativnih vplivov fitofarmacevtskih sredstev na zdravje
ljudi, živali in varovanje okolja.

Minister
Jarc je poleg tega pojasnil, da je bilo treba pri določitvi meril za
odobritev aktivnih snovi upoštevati tudi vpliv fitofarmacevtskih
sredstev na dolgoročno preskrbo s hrano v Evropski uniji.

Dokazano
kancerogene in mutagene snovi ter toksične za reprodukcijo bodo po
novem popolnoma izključene iz prometa in uporabe. V izjemnih primerih,
ko razpoložljiva sredstva ne bodo nudila dovolj učinkovitega nujnega
varstva rastlin, se bodo lahko uporabljale druge nevarne snovi le pod
strogimi pravili. To prehodno obdobje ne bo daljše od petih let.

Nova
uredba spodbuja zamenjavo nevarnejših fitofarmacevtskih sredstev z
varnejšimi sredstvi. Poleg tega po novem ne bo mogoče podeliti začasne
registracije sredstvom, ki bodo še v postopku registracije, razen ko bo
ocenjevanje na nivoju EU trajalo več kot dve leti in pol.

Kljub
uveljavitvi sistema medsebojnega priznavanja registriranih pripravkov v
treh conah EU, bodo države članice v posebnih nacionalnih
okoljevarstvenih ali agrotehničnih okoliščinah lahko zavrnile vzajemno
priznavanje registracije posameznih sredstev ali omejile njihovo
uporabo.

Po novem
bodo morali poklicni uporabniki in proizvajalci fitofarmacevtskih
sredstev voditi evidenco o njihovi uporabi, kar do sedaj v EU ni bilo
enotno urejeno.

Z
uredbo se poenostavlja pravila za zaščito intelektualne lastnine
podatkov, omejuje pa se tudi podvajanje preizkusov na vretenčarjih.

UBJAVIL/A BORIS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook