Kmetijstvo objavil

Spremembe zakona kmetijskih zemljišč in gozdov v prid kmetijsko-zemljiški in gospodarski politiki

V Državnem zboru RS je  potekalo
ponovno odločanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS dr. Milan Pogačnik je v nagovoru poslancev
poudaril, da se je prvotna vloga sklada za izvedbo denacionalizacijskih
postopkov končala in da v ospredje prihaja njegova nova vloga, ki se jo
bo doseglo s spremembo omenjenega zakona in v povezavi s spremembami
Zakona o kmetijskih zemljiščih. »Sklad mora tako postati orodje
učinkovite aktivne zemljiške politike, saj v preteklem obdobju ukrepom
na tem področju ni bilo namenjeno dovolj pozornosti,« je dejal minister.

»Predvsem smo želeli ohraniti institucijo, ki bo na svojem področju kot
predstavnica in zaščitnica interesov države bedela nad njenim
premoženjem in z njim uspešno gospodarila. Poleg tega dopolnitve novega
zakona omogočajo učinkovito izvajanje aktivne kmetijsko-zemljiške in
gozdarske politike.«

Minister je med drugim izpostavil pomembno novost v predlogu zakona, in
sicer možnost, da bo sklad upravljal tudi z zasebnimi zemljišči, za
katere bi se lastniki odločili, da jih prenesejo v upravljanje sklada.
»To določilo je še posebej pomembno v zvezi s predvidenimi spremembami
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo kot enega od pomembnih ciljev
izpostavilo večjo odgovornost lastnikov zemljišč in gozdov za njihovo
pravilno rabo, uveljavitev aktivne zemljiške politike, zaustavitev
nadaljnje izgube kmetijskih zemljišč, preprečevanje zaraščanja,
razdrobljenosti kmetijskih posesti in nenazadnje pozidave najboljših
kmetijskih zemljišč,« je dejal minister.

Ob tem je poudaril, »da smo kljub
različnim parcialnim interesom vztrajno sledili interesu države in
ciljem zakona ter vsebino predloga zakona uskladili tako, da je
upoštevana veljavna zakonodaja, že sprejet sklepi Državnega zbora in
odločitev Ustavnega sodišča RS«.

Vir: www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A MARUŠA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook