Zanimivosti objavil

SREČANJE MINISTRA BOGOVIČA IN VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC ČEBAŠEK TRAVNIKOVE

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je danes sestal z varuhinjo človekovih pravic, dr. Zdenko Čebašek Travnik. Namen sestanka je bil pregled nekaterih tem s področja kmetijstva in okolja, pri katerih urad varuhinje prejema pobude državljanov.

Na sestanku je varuhinja človekovih pravic Čebašek Travnikova ministra Bogoviča seznanila z izdajo poročila varuha človekovih pravic za leto 2011, v katerem je obravnavanih tudi nekaj tem s področja kmetijstva in okolja. Razprava je najprej potekala o izvajanju Zakona o vodah, predvsem o postopku in dinamiki izdajanja dovoljenj v zvezi z rabo vode in vodnimi zemljišči. Minister je poudaril, da je to eden večjih problemov, s katerim se je začel ukvarjati takoj. Pojasnil je, da je bilo nekaj sprememb že vključenih v novelo zakona, ki ga je vlada že potrdila in poslala v državni zbor. Cilj sprememb je bil poenostaviti nekatere administrativne postopke in tako hitrejše reševanje problemov. Razpravo so nadaljevali s problematiko ravnanja z odpadki in onesnaženostjo okolja ter predvidenih ukrepih ministrstva. Glede ravnanja z odpadki je minister povedal, da gre za eno zahtevnejših področij, ki pa ga z vsemi deležniki že rešujejo. Glede onesnaženosti okolja pa je minister povedal, da se je že sestal s predstavniki civilnih iniciativ celjske kotline, s predstavniki iniciativ v Mežiški dolini pa se še bo. Tako bodo skupaj pregledali stanje in tudi možne rešitve.

V nadaljevanju je razprava potekala še o nekaterih temah – delovanju inšpekcijskih služb, ureditvi področja emisije vonja in vzpostavitvi sistema pridobitve pooblastil za izvajanje trajnih meritev, nadzora in financiranju meritev.

Na sestanku so se dogovorili, da bodo razpravo o odprtih zadevah še nadaljevali na strokovni ravni in da se ponovno sestanejo v zimskem času.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook