Zanimivosti objavil

SREČANJE MINISTRA BOGOVIČA S PREDSTAVNIKI DRUŽBE LACTALIS

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je na njihovo željo sestal s predstavniki družbe Lactalis, zadolženimi za jugovzhodno Evropo. Predstavniki družbe so ministru predstavili podjetje, zgodovino ter načrt glede izvedbe nakupa deleža Ljubljanskih mlekarn.

Glede izvedbe nakupa deleža Ljubljanskih mlekarn so pojasnili, da pri izvedbi posla sodelujejo s slovensko borzno posredniško družbo Ilirika d. o. o. Po pridobitvi določenega deleža je družba Lactalis, v skladu z veljavno zakonodajo, dolžna objaviti prevzemno ponudbo tudi za preostali delež Ljubljanskih mlekarn, posel pa mora predhodno odobriti Urad za varstvo konkurence. Kot so pojasnili, so se za prevzem Ljubljanskih mlekarn odločili zaradi strateškega in geografskega interesa ter proizvodnih zmogljivosti in blagovnih znamk, ki jih nameravajo razvijati tudi v prihodnje. Iz dosedanjega poslovanja družbe v ostalih državah je mogoče razbrati, da ima družba prvenstveno interes poslovati na lokalnem trgu, kjer se oskrbuje s surovino ter zaposluje tudi domače vodstvene delavce. Ob tem so dejali, da imamo v Sloveniji dobro razvit mlečni sektor, pri Ljubljanskih mlekarnah pa vstopajo v urejeno podjetje, v katerem nameravajo v celoti izkoristiti obstoječe kapacitete.

Na sestanku je bilo tudi predstavljeno delovanje družbe v sosednjih državah (v Italiji in na Hrvaškem), s poudarkom, da povsod dajejo poudarek razvoju podjetij. Sicer pa so tudi izpostavili, da so podjetje, ki deluje na področju mlekarstva in niso finančna institucija, so eno največjih mlekarskih podjetij na svetu, ki ima 80 letno tradicijo. Njihov namen je dolgoročno razvijanje podjetij, pripravljeni so razvijati tudi sire z geografsko označbo ter s tem dosegati višjo dodano vrednost na trgu.

Minister Bogovič se je v pogovoru zavzel za nadaljnji razvoj živinoreje in prireje mleka v Sloveniji, saj je to najpomembnejša kmetijska panoga. Pojasnil je, da ima Slovenija primerne naravne danosti za razvoj živinoreje, v katero je v zadnjih letih vložila veliko sredstev ter se zavzel za ohranitev sodelovanja z vsemi kmetijami, ne glede na oddaljenost.

 
MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook