Kmetijstvo objavil

SREČANJE MINISTRA BOGOVIČA S PREDSTAVNIKI MOL

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič s sodelavci se je danes sestal s predstavniki Mestne Občine Ljubljana. Namen sestanka je bil pregled odprtih vsebin med MOL in ministrstvom ter dogovor o njihovi izvedbi.

Na sestanku je župan MOL Zoran Jankovič ministru Bogoviču predstavil zadeve, ki se vsebinsko nanašajo tako na MKO kot na MOL in zahtevajo obravnavo z obeh strani. Tako je bilo ministru najprej predstavljeno stanje glede poplavne varnosti na področju MOL, nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode, izgradnje III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in odvajanje ter čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice. Predstavniki MOL so ministru in strokovnim sodelavcem predstavili tudi aktivnosti pri RCERO Ljubljana ter objektu za termično obdelavo odpadkov. Kot pomembno skupno vsebino pa so med drugim izpostavili tudi aktivnosti MOL pri legalizaciji nedovoljenih gradenj na območju Tomačevega, sanacijo širšega območja ob Savi, s poudarkom na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod ter nekatere vsebine s področja kmetijstva, kot so mestni vrtovi, pristop Leader in kmetije v Ljubljani.

Na sestanku so se dogovorili, da je za danes izpostavljene vsebine za njihovo izvedbo potrebno izvesti operativne sestanke. Zato se bodo posamezne strokovne službe na strani ministrstva in MOL v bližnji prihodnosti sestajale ter operativno reševale odprte težave. Minister in župan sta sestanek ocenila kot koristen ter ob tem izrazila namero, da bi tovrstna srečanja z namenom pregleda odprtih zadev potekala tudi v prihodnje.

 MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook