Lovstvo objavil

SREČANJE Z VODSTVOM LESNOPREDELOVALNE PANOGE

Danes sta se minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav ter minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič srečala s predstavniki slovenske lesnopredelovalne industrije, organizirane v Združenju lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Udeleženci so poenotili izhodišča glede prestrukturiranja lesnopredelovalne panoge v Sloveniji.

Srečanje je potekalo na pobudo vodstva lesnopredelovalne industrije, organizirane v Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS (v nadaljevanju: ZLPI), ki ga predstavljajo: predsednik UO ZLPI mag. Andrej Mate, podpredsednik UO ZLPI Franci Zupanc, člana predsedstva in UO ZLPI Gregor Benčina in Alojz Burja ter direktor ZLPI Igor Milavec.

Srečanja, ki je potekalo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, so se poleg obeh ministrov udeležili tudi vodja Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo po pooblastilu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) mag. Sabina Koleša, v. d. generalne direktorice Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) in vodja medresorske delovne skupine »Gozd-les« mag. Anica Zavrl Bogataj, namestnica vodje delovne skupine in sekretarka na MGRT Natalija Medica ter vodja sektorja za gozdarstvo na MKO mag. Robert Režonja.

Lesnopredelovalna industrija se sooča s številnimi težavami, hkrati pa je ravno ta panoga ponuja veliko priložnosti za rast, razvoj in nova delovna mesta v zelenem gospodarstvu. Udeleženci so soglašali, da je slovenska lesnopredelovalna industrija gospodarska panoga z bogatim in kakovostnim domačim surovinskim zaledjem iz obnovljivega naravnega vira, nujno potreben pa je sprejem nekaterih ukrepov, ki bodo prispevali k povezanosti panoge od gozda do predelave in  trženja lesenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter k dvigu konkurenčnosti in višjemu ugledu panoge.

Medresorska delovna skupina »Gozd-les«, v kateri sodelujejo predstavniki različnih institucij, je pripravila predlog Akcijskega načrta za povečevanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 s sloganom »Les je lep«, ki lesnopredelovalno industrijo ponovno umešča med perspektivne gospodarske panoge z veliko količino domače surovine. Akcijski načrt, ki  je trenutno v zaključni fazi usklajevanja, določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa. Vlada RS bo akcijski načrt predvidoma obravnavala junija letos.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook