Kmetijstvo objavil

Stanje in razvojne možnosti za Slovensko oskrbno verigo rdečega mesa

Na Gospodarski zbornici Slovenija je v četrtek, 8.4.2010 je
potekal strokovni forum »Slovenska oskrbna veriga rdečega mesa: stanje
in razvojne možnosti« , katerega so pripravili Katedra za agrarno
ekonomijo, politiko in pravo Biotehniške fakultete, Zbornica kmetijskih
in živilskih podjetij ter GIZ Mesne industrije. Na strokovnem forumu so
med drugim predstavili ekonomske trende v slovenski oskrbni verigi
rdečega mesa in pomen vertikalne koordinacije pri doseganju
konkurenčnosti, klavno kakovost govedi v Sloveniji in možnosti za
izboljšanje le-te, rezultate merjenja klavne kakovosti na linij klanja v
Sloveniji in primerjavo s tujino ter kako do obvladovanja proizvodnje
in učinkovitosti v mesni verigi s pomočjo informacijskih tehnologij.
Predstavnik Štajerske kmetijske zbornice pa je predstavil avstrijske
primere dobre prakse pri koordinaciji oskrbe verige rdečega mesa.

VIR: www.kgzs.si

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook