Zanimivosti objavil

Starost traktorjev v Sloveniji

Pogosto se v javnosti pojavljajo
očitki, da si slovenski kmetje privoščijo preveč novih traktorjev. Na
prvi pogled to mogoče celo drži, ko pa naredimo nekaj preprostih primer
jav s stanjem pri avtomobilih, lahko to posplošeno trditev kar hitro
ovržemo.

Če samo pomislimo, koliko je nesreč s traktorji (v zadnjih letih še
vedno prek petdeset na leto, od tega preko deset s smrtnim izidom). Med
pomembnimi vzroki nesreč so tudi zastareli traktorji. V nadaljevanju so
predstavljeni nekateri podatki o starosti traktorjev in primerjava s
stanjem pri osebnih avtomobilih.

Starost avtomobilov in traktorjev
V preglednici so predstavljeni podatki o starosti vozil v lanskem letu.
Avtomobilov, starejših od 12 let, je 24 odstotkov, traktorjev pa je
takih kar 79 odstotkov. Vendar pa je starost traktorjev še bolj
zaskrbljujoča, saj je po podatkih MNZ registriranih traktorjev,
starejših od 20 let, kar 62 odstotkov. Avtomobilov, starih do pet let,
je 35 odstotkov, do pet let starih traktorjev pa je trikrat manj, to je
13 odstotkov. Do osem let starih avtomobilov je več kot polovica,
traktorjev pa komaj 16 odstotkov.

Novoregistrirani avtomobili in traktorji v letu 2009
Lani je bilo v Sloveniji registriranih dober milijon osebnih avtomobilov
in 87 tisoč traktorjev. Na slovenske ceste je lani zapeljalo dobrih 71
tisoč novih avtomobilov in manj kot dva tisoč novih traktorjev. Pri taki
dinamiki bomo potrebovali za zamenjavo starih traktorjev z novimi več
kot 47 (!) let in priblizno 15 let za zamenjavo avtomobilov.

Slikovit je tudi podatek o tem, koliko traktorjev je bilo kupljenih s
pomočjo sredstev ukrepov skupne kmetijske politike (SKP). V letu 2009 je
bil iz sredstev ukrepov SKP sofinanciran nakup 1165 novih traktorjev,
od tega 892 iz ukrepa 121 »posodabljanje kmetijskih gospodarstev« in 273
v okviru ukrepa 122 »povečanje gospodarske vrednosti gozdov«.

Povedano drugače: brez sofinanciranja nakupov traktorjev s sredstvi
ukrepov SKP bi bilo novih traktorjev še manj ali bi bili šibkejsi (manj
moči, manj rezerve pri težjih delih in zato tudi praviloma manj varni)
ali pa manj tehnično izpopolnjeni, kar zopet večinoma pomeni manj
varnosti.

Indeks prodaje
V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo tako število novih
registriranih avtomobilov kot traktorjev. Število novih avtomobilov v
letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za manj kot 20
odstotkov, število novih traktorjev v letu 2009 pa je v primerjavi z
letom poprej manjše za 26 odstotkov. Te številke ovržejo trditve, da naj
bi recesija manj prizadela kmetijstvo. Še enkrat pa poudarimo, da bi
bil delež novih traktorjev brez sredstev iz ukrepov SKP se manjši, torej
bi bil temu primerno tudi indeks pri novih traktorjih še toliko nižji.

Starost osebnih avtomobilov in traktorjev v letu 2009

 

  skupaj do 3 let 3.5 let 6-8 let 9.11 let nad 11 let
Avtomobili 1.058.858 181.405 204.485 196.198 222.729 254.041
Delež (%) 100 16 19 18 21 24
Traktorji 87.108 6.736 4.253 2.651 4.543 68.925
Delež(%) 100 8 5 2 5 79

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ); Statisticni urad Republike Slovenije (SURS)

Za zmanjšanje nesrel s kmetijsko mehanizadjo poteka tudi projekt
Izboljšanje varnosti pri vključevanju kmetijske mehanizadje v cestni
promet, v katerem sodelujejo Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Javna
agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Španik center in Zveza strojnih krožkov Slovenije.
Cilj projekta je t.i. vizija NIČ v prometu – nič mrtvih, nič
poškodovanih.

Vir: Zelena dežela

Objavil/a Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook